Annonsørinnhold: enerWE Partner

NS 9610: Et faglig løft

- Vi har savnet konkrete krav til opplæring innen fallsikring, og ser frem til at den nye standarden trer i kraft, sier Hans Kristian Næss, fagansvarlig i AAK Safety.

NS 9610 er en ny standard for fallsikring som var på høring frem til 15. februar. Dette betyr at standarden sannsynligvis kommer ut i løpet av 2020. Frem til nå har alle som jobber med fallsikring forholdt seg til de generelle kravene som gjelder for bruk av personlig verneutstyr. AAK Safety og andre i bransjen har savnet mer konkrete krav og ønsker standarden velkommen.

Krav til opplæring

- Hovedhensikten med denne standarden er å formulere gode krav til opplæring innen fallsikring samt enkle, klare krav til arbeidsgivere som velger å benytte slikt utstyr, forteller Næss.Han tror ikke det fører med seg store endringer for hvordan AAK Safety holder kurs. - De aller fleste kursene våre tilfredsstiller nok standarden og vel så det. Våre kurs vil fortsatt utarbeides på bakgrunn av vårt faglige skjønn, vår erfaring og våre tanker om formidling, læring og sikkerhet. Men vi håper den nye standarden fører til at bransjer som i dag ikke tar fallsikring tilstrekkelig på alvor blir flinkere og sørger for bedre opplæring i og rutiner for bruk av fallsikringsutstyr.

Et løft for alle som jobber i høyden

Hvis standarden går gjennom slik den fremstår i høringsutkastet vil det medføre fornuftige minimumskrav for alle som arbeider med fallsikringsutstyr i høyden. - Det vil i så fall bli et løft for hele det norske arbeidslivet på dette området, sier Næss.

Dele kunnskap og erfaring

Han håper også at det betyr at flere velger å bruke AAK Safety som kursleverandør. - Dette er faget vårt og hovedmotivasjonen vår er å dele vår kunnskap. Nå må forhåpentligvis mange flere bruke ressurser på opplæring, og med over 30 års erfaring fra fallsikringsbransjen vil vi kunne tilby kurs med en kvalitet som ligger godt over minimumskravene i standarden. Nå må vi bare håpe at nivået standarden legger opp til overlever den pågående høringsrunden.

Powered by Labrador CMS