Annonsørinnhold: enerWE Partner

Riktig og viktig revisjon av NS 9600

- Endringene i NS 9600 en stor styrke for standarden, sier fagansvarlig i AAK Safety Hans Kristian Næss.

NS 9600 er den nasjonale standarden for arbeid i tau og tilkomstteknikk som ble fastsatt i 2010. Fra 2020 er en ny og revidert utgave tatt i bruk.

- I den nye utgaven er blant annet opplæringsdelen styrket. Fra et faglig ståsted er vi glade for det. Endringene som er gjort er med på å styrke kompetanse og sørge for økt sikkerhet i bransjen, mener Næss.

Kun én klasse

En annen stor endring i standarden er å fjerne klasseinndelinger for arbeid i tau. Tidligere skilte man mellom klasse A og klasse B, der førstnevnte er det vi kjenner som tilkomstteknikk, og klasse B et enklere system for arbeid i tau.

I den nye standarden er kun klasse A/tilkomstteknikk videreført og standarden heter ikke lenger «Arbeid i tau», men «Tilkomstteknikk». Dette mener Næss er en viktig endring.

- Tilkomstteknikk er et sikkerhetsmessig jevnbyrdig alternativ til stillas og har derfor langt mer omfattende krav enn det som gjelder for arbeid i tau generelt i henhold til i Forskrift om utførelse av arbeid. Klasse B var et forsøk på å konkretisere og utdype disse forskriftskravene, men det skapte forvirring at disse kravene sto i samme standard som kravene for tilkomstteknikk (kl.A). Vi er glade for at klasse B nå er borte, sier Næss.

Forståelse avgjørende

Standarden gir rammer og minimumskrav for opplæringen i tilkomstteknikk. Det er likevel rom for den enkelte opplæringsvirksomhet til å sette sitt eget preg på kursene. Forståelsesbasert opplæring er viktig prinsipp for AAK Safety, og vil fortsette å prege kursene i deres regi.

- AAK Safety er tuftet på tilkomstteknikk. Vi har alltid hatt tro på å gi kursdeltakerne en best mulig forståelse av det de skal lære, slik at de blir mest mulig selvgående. Derfor baserer vi kursene våre på situasjonsbasert læring, heller enn drill og pugging. Det synes vi er mest fornuftig.

Powered by Labrador CMS