Annonsørinnhold - enerWE Partner

Teknologi fra ABB bidrar til å kutte 3% av Norges CO2-utslipp

I denne episoden blir du kjent med seks personer i ABB som alle på hver sin måte er med på å bidra innenfor FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

I denne episoden blir du kjent med seks personer i ABB som alle på hver sin måte er med på å bidra innenfor FNs bærekraftsmål.

Medvirkende fra ABB:

  • Ole Anders Walseth
  • Bjørnar Gundersen
  • Torgunn Osmundsen
  • Elizabeth Heuch Olbjørn
  • Stig Oprann
  • Maren H. Hansen

Produsent og programvert: Chul Christian Aamodt, enerWE

Sendingen inneholder annonsørinnhold fra ABB.