Annonsørinnhold - enerWE Partner

Utsikt fra Kobbelv vannkraftverk som får modernisert styringssystem fra ABB.
Utsikt fra Kobbelv vannkraftverk som får modernisert styringssystem fra ABB.

ABB skal modernisere kontrollsystemet i Kobbelv kraftverk

Avtalen med Statkraft innebærer både oppgradering og utvidelse av styringssystemer på Kobbelv vannkraftverk i Sørfold kommune i Nordland. I tillegg skal ABB utføre ingeniørtjenester for de tekniske løsningene.

Kobbelv kraftverk startet produksjonen i 1987 og har en årsproduksjon på nærmere 750 GWt, omtrent det doble kraftbehovet til en by som Narvik.

- Et moderne vern- og kontrollanlegg er vitalt for effektiv og pålitelig produksjon av fornybar energi og beskyttelse av utstyret, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge. - Med moderniseringen av kontrollsystemet får Kobbelv kraftverk flere nye tiår med effektiv og sikker drift.

Vannkraft vitalt for grønt skifte

Mange tenker primært på sol og vind som fornybare energikilder, men vannkraft representerer en langt større energikilde i Norge og er en helt sentral del av det grønne skiftet.

Oppgraderingen av Kobbelv kraftverk skal være ferdig i 2021. Anlegget får da nytt kontrollanlegg basert på ABB Ability System 800xA som inkluderer fjernstyring av aggregater og avganger i koblingsanlegget for 420 kilovolt (kV). Kobbelv får også nye nødstyringsskap, styreskap for lense- og kjølevannsanlegg samt nye vern for generator, transformator og selve stasjonen. Det blir også nye 220 V likestrømssystemer i fjellet, inkludert batterier, ladelikeretter og fordelingstavler.

Kraftverket ligger om lag 700 meter inne i fjellet. Det får vann fra åtte vann/magasiner. Brutto fallhøyde er på 610 meter.