Annonsørinnhold - enerWE Partner

ABB publiserer Sustainability Report 2019

Nylig mottok ABB den prestisjetunge EcoVadis 2020 Platinum-medaljen for sitt samfunnsansvar.

  • ABB når eller overstiger mer enn halvparten av planlagte mål
  • 57 prosent av inntektene kommer fra miljøeffektivisering
  • ABB mottar 2020 EcoVadis Platinum-medalje for CSR

ABB har gitt ut sin bærekraftsrapport 2019. Den beskriver selskapets resultater på sentrale områder: Ledende teknologi, ansvarlig drift og ansvarlige relasjoner. I fjor nådde eller oversteg ABB mer enn halvparten av sine planlagte bærekraftsmål.

- ABB har et tydelig samfunnsengasjement. Dette betyr at kundene våre kan bli renere, tryggere, mer motstandsdyktige og mindre ressursintensive. Det betyr også at vi må operere på en ansvarlig måte, sier ABBs styreleder, Peter Voser. - Jeg er oppmuntret over at vi allerede har nådd så mange av målene våre, og at vi er i rute for å nå de fleste av de gjenværende. Jeg vet at konsernsjef Björn Rosengren ser frem til å presentere et nytt sett med ambisiøse mål i andre halvår.

Nylig mottok ABB den prestisjetunge EcoVadis 2020 Platinum-medaljen for sitt samfunnsansvar, som setter ABB i topp 1 prosent av alle rangerte selskaper. ABBs bærekraftinnsats ble også anerkjent i løpet av året av andre organisasjoner, inkludert FTSE4Good Index Series, Ethibel Sustainability Index Excellence, Corporate Knights Global 100 Index og Corporate Knights magasinets liste over verdens 100 mest bærekraftige selskaper.

Ledende teknologi

ABBs miljøeffektivitetsportefølje, som tilrettelegger for bærekraftige smarte byer, industri og transportsystemer og andre bransjer for å dempe klimaendringene og bevare ikke-fornybare ressurser, utgjorde 57 prosent av de totale inntektene i 2019. Selskapet er i rute for å nå 60 prosent av inntektene mot slutten av 2020. Porteføljen inkluderer digitale løsninger for bygninger, infrastruktur, ren energi, mobilitetssystemer og energieffektivitet, rettet mot et potensielt marked på 5 billioner dollar.

I Vietnam bruker for eksempel Ho Chi Minh byens lokale vannverk, SAWACO, ABB Ability ™ Symphony® Plus tilsynskontroll og datainnsamlingssystem (SCADA) for å redusere vannlekkasje fra 30 til 10 prosent. Andre steder benyttes ABB Ability ™ Digital Powertrain digitale løsning for å forbedre fabrikkdrift, mens robotisering og andre maskinstyringsløsninger øker effektiviteten og reduserer tap og energiforbruk. Ytterligere eksempler finnes i rapporten.

ABB fortsetter å demonstrere sitt engasjement for bærekraft som tittelpartner for ABB FIA Formel E, verdens første helelektriske, internasjonale FIA motorsportserie. Partnerskapet handler om mer enn en konkurranse: Det handler om å akselerere utviklingen og adopsjonen av smartere e-mobilitetsløsninger for en mer bærekraftig fremtid.

Ansvarlig drift

Som tilhenger av Paris-avtalen 2015 og Science Based Targets (SBT) -initiativet, tar ABB sikte på å begrense den globale oppvarmingen og redusere de potensielt ødeleggende konsekvensene av klimaendringer. I fjor reduserte ABB sine klimagassutslipp med 41 prosent sammenlignet med 2013, allerede over 40 prosent-målet som ble satt for 2020.

ABB har en langsiktig ambisjon om å gjøre selskapet fullstendig karbonnøytralt og innviet i fjor sin første karbonnøytrale fabrikk i Lüdenscheid, Tyskland. Den er et eksempel på hvordan industrien virkelig kan bli bærekraftig. Utstyrt med et solcellekraftverk og digitale teknologier er fabrikken på vei til å bli selvforsynt med energi. Den viser alle fordelene med intelligente, digitalt kontrollerte industrielle økosystemer.

Videre ble ABB en tryggere arbeidsplass i 2019. Arbeidstakers skadesats (TRIFR) falt ytterligere til 0,47, fra 0,58 i 2018. Det var også under 0,7 som ble satt som et mål for 2020. Dessverre døde en ABB-ansatt og en entreprenør i 2019, som et resultat av arbeidsulykker.

Ansvarlige relasjoner

I fjor nådde eller overskred ABB tre av de fire målene for ansvarlige relasjoner. Integritet er hjørnestenen og ryggraden i hvordan ABB driver virksomheten. Dette vil fortsette å være tilfelle, og vil være enda viktigere ettersom ABB omstiller og forenkler driften og styringsmodellen for fremtiden.

Det er ABBs mål at menneskerettighetene blir godt forstått og styrt i all virksomhet og integrert i den daglige virksomheten innen utgangen av 2020. For å oppnå dette målet har ABB tatt initiativ, fokusert på kapasitetsbygging, risikoidentifikasjon, ytelsesforbedring i sin leverandørbase og ved å begrense eksponering av konfliktmineraler.

ABB har løftet frem sitt likestillings- og inkluderingsprogram. Med implementering av EmbraceDifference-løftet, som ble utviklet av European Roundtable for Industrialists, og signert i 2018, koblet ABB sine initiativer fra 2019 til de seks fokusområdene identifisert i løftet: Inkluderende kultur, inkluderende lederskap, aspirasjon og målsetting, klart ansvar, like muligheter og samfunnsansvar og ansvarlighet.

ABB er en aktiv sponsor av Special Olympics Germany, som feirer 20-årsjubileum i år. Rundt 3000 ABB-frivillige har bidratt til å organisere det halvårlige arrangementet, og tok personlig fri for å delta.

Selskapet har gjort små fremskritt mot mangfoldighetsmålene det siste året. I 2019 var 11,7 prosent av toppsjefene ved ABB kvinner, opp fra 10,5 prosent i 2018 og 10 prosent i 2017. ABB fortsatte å fremme utdanning og karrierer innen vitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk for jenter og kvinner på en rekke måter, inkludert målrettede stipend og mentorprogrammer i Ungarn, India, Polen, Sverige og andre land.