Annonsørinnhold - enerWE Partner

- Vi i Agder har et oppdrag

Målet er å videreutvikle konsernet som en bærekraftig virksomhet som leverer gode resultater – til glede for hele regionen.

Ren, fornybar vannkraft er kjernen i det vi driver med.

Steffen Syvertsen

— Vi i Agder Energi har et oppdrag – vi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere. Det er jeg stolt av! Ren, fornybar vannkraft er kjernen i det vi driver med. For meg er det veldig motiverende at vi bidrar med løsninger for å få til det grønne skiftet og en bærekraftig utvikling av samfunnet, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

Den første tiden som konsernsjef vil han bruke til å møte ansatte og eiere, samt samarbeidspartnere, myndigheter og politikere.

— Som ny konsernsjef blir det viktig for meg å lytte og legge til rette for god dialog. Det gir et godt grunnlag for å sette en klar retning, utvikle konsernet og skape gode resultater for våre offentlige eiere, sier Syvertsen.

— Vi har allerede en ambisiøs strategi som strekker seg ut 2020. Fremover skal vi fortsatt ha fullt trykk for å levere på denne. Det er viktig at vi fortsetter å jobbe sammen for å øke verdiskapingen i Agder Energi, sier Syvertsen.

Innovasjon

Innovasjon er et satsingsområde for Agder Energi, som nylig ble kåret til Norges tredje mest innovative selskap.

— Det er en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort, blant annet i samarbeid med Microsoft. Dette partnerskapet har vært en døråpner for oss internasjonalt. Kåringen er også en inspirasjon til å fortsette denne satsingen, sier Syvertsen.

Han mener tidligere konsernsjef Tom Nysted har gjort en fantastisk jobb med å utvikle innovasjonskulturen i konsernet.

Jeg vil at innovasjon skal prege konsernet også når jeg er konsernsjef.

Steffen Syvertsen

— Jeg vil at innovasjon skal prege konsernet også når jeg er konsernsjef. Sammen med konsernledelsen vil jeg jobbe for å videreutvikle oss som en innovativ virksomhet - både innen våre tradisjonelle kjerneområder og på nye spennende områder, sier Syvertsen.

Elektrifisering

Syvertsen sier Agder har alle forutsetninger for å bli landets første fullelektriske region.

— Vi har industrien, teknologien og den rene energien. Vi vil ta en aktiv rolle med å utvikle og ta i bruk ny teknologi for å utnytte ressursene smartere. Vi er allerede godt i gang med å kartlegge elektrifiseringspotensialet og å definere konkrete tiltak, i samarbeid med fylkeskommunene og Kristiansand kommune. Om vi løfter i fellesskap, er jeg sikker på at vi får dette til.

Kunnskapsrikt fagmiljø

Syvertsen vil gjerne fremheve konsernets rundt 1.000 ansatte.

Uten alle de dedikerte og flinke folkene vi har i egne rekker hadde det selvsagt vært umulig å drive innovasjon og skape verdier for konsernet.

Steffen Syvertsen

— Uten alle de dedikerte og flinke folkene vi har i egne rekker hadde det selvsagt vært umulig å drive innovasjon og skape verdier for konsernet. Vi merker også på omverdenen at folk ønsker å jobbe for oss og med oss - vi har ikke problemer med å få tak i de kloke hodene, sier han og legger til:

—Det setter oss i stand til å være et ledende fornybarkonsern, slik vi ønsker å være. Det er et privilegium, men også et stort ansvar som leder å forvalte. Det ser jeg frem til!