Annonsørinnhold - enerWE Partner

Fra Agder til Paris og tilbake

NY PODKAST: Med en unik tilgang til fornybar energi, er elektrifisering det viktigste klimatiltaket i Norge. Fylkesrådmann og tidligere klima- og miljøminister Tine Sundtoft mener Agder-regionen har særlig gode muligheter til å gå foran når hele Norge skal elektrifiseres.

Tenke globalt, handle lokalt

Sundtoft forteller at erfaringen hun hadde med å utvikle en Regionplan for Agder 2030 kom til nytte i det globale klimaarbeidet. Klima og utslippskutt var en prioritert oppgave i det regionale arbeidet.

— Jeg tok med meg erfaringen fra Agder til Paris, og fra Paris tilbake til Agder. Mye av erfaringen fra det regionale samarbeidet om klima tok jeg med meg inn i rollen som statsråd, sier Sundtoft.

Tine Sundtoft
Tine Sundtoft

Som klima- og miljøminister var Sundtoft sentral i innspurten av arbeidet med å få til en global klimaavtale i Paris. I desember 2015 kom avtalen i havn, og partene ble enige om et overordnet mål om å begrense global oppvarming til «godt under» 2 °C, men helst til 1,5 °C, sammenliknet med førindustriell tid.

Den store utfordringen er hvordan vi skal omsette en ambisiøs, global avtale til praktisk handling lokalt.

Næringslivet er med

Visjonen om Electric Region Agder er én måte å omsette ambisjonene til handling på Agder. Som en av drivkreftene bak initiativet er Sundtoft opptatt av at regionen bruker de fortrinnene den har for å kutte utslipp og samtidig skape aktivitet og arbeidsplasser.

— Visjonen er at Agder skal skape verdens første fullelektriske samfunn på 100% ren energi. Nettopp fordi vi sitter på så mye fornybar vannkraft på Agder, så kan vi vise at regionen kan bli fullelektrisk innen 2030, sier Sundtoft.

Det har tatt tid å få flest mulig til å forstå formålet med visjonen, men Sundtoft mener man har kommet langt siden den ble lansert under Arendalsuka i 2018. Så langt har 50 store og små virksomheter fra både privat og offentlig sektor sluttet seg til initiativet.

*Hør hele intervjuet med Tine Sundtoft i vår podkast Energi og teknologi.*

Fakta om Electric Region Agder

Electric Region Agder er visjonen om å skape verdens første helelektriske samfunn på 100% ren energi innen 2030. Målet til Electric Region Agder er å mobilisere, koordinere og virkeliggjør prosjekter som er med på å oppfylle visjonen. Mer enn 50 selskaper har gått sammen om visjonen.