Annonsørinnhold - PODCAST fra Agder Energi

Grønt batteri for hvem?

I en tid hvor verden rundt oss skal gå over til fornybar energi, får vannkraften en enda større verdi for Norge som energi- og industrinasjon. I siste episode av podkasten Energi og teknologi diskuterer partner i Thema Consulting, Håkon Taule og konsernsjef i Agder Energi, Steffen Syvertsen hvorfor vi nå kan begynne å snakke om vannkraften som et grønt batteri for Norge.

Regulerbar vannkraft gir konkurransefortrinn

Håkon Taule har vært sentral i arbeidet med rapporten "Europas mest robuste, fornybare og konkurransedyktige kraftsektor", som er utarbeidet av Thema Consulting på oppdrag fra Agder Energi, Eidsiva Energi, Hafslund E-CO og NTE.

Taule fremhever tre forhold ved kraftsystemet, nemlig at strøm ikke kan lagres, at produksjon og forbruk må skje samtidig, og at det er ledningsbundet.

— Det som er så fantastisk med vannkraften er at vi kan lagre vannet i store magasiner, og vi kan regulere vannkraften slik at balansen mellom produksjon og forbruk kan holdes hele tiden. Det er mye vanskeligere i systemer basert på kull, gass og kjernekraft. Sammen med et sterkt utbygd strømnett, gir det et system som er som er fornybart, sikkert og kostnadseffektivt, sier Håkon Taule.

I tråd med at land verden over tar klimaproblemet på alvor, skal det bygges ut fornybar energi i et enormt omfang. Norges nærmeste handelspartner EU har som ambisjon å nå netto nullutslipp innen 2050, noe som krever en grunnleggende omveltning både når det gjelder produksjon, distribusjon og forbruk av energi i Europa.

Gjennom et system basert på regulerbar vannkraft har Norge allerede løst mange av utfordringene våre europeiske naboer nå står overfor. Det gir Norge en konkurransefordel som kan utnyttes til å skape nye næringer i en fremtid der norsk økonomi i mindre grad kan støtte seg på inntekter fra olje og gass.

Nye muligheter for grønn verdiskapingAgder Energis konsernsjef Steffen Syvertsen peker på at Norge har lange tradisjoner for å bruke vannkraften for å bygge industri, slik Sam Eyde gjorde med etableringen av Norsk Hydro.

— Også i vår tid ligger det en veldig stor mulighet til å bruke den kraften her hos oss til å skape ny industri og nye arbeidsplasser. Det konkurransefortrinnet vi har i form av lave kraftpriser sammenlignet med konkurrentene og et robust og effektivt system, det vil bare øke fremover. Det fortrinnet kan vi bruke til å utvikle ny grønn industri, nye eksportbedrifter, nye verdier for eierne av kraft- og industriselskapene, og ikke minst mange nye arbeidsplasser, sier Syvertsen.

Syvertsen viser til Agder Energi også ønsker å ta en rolle for å utvikle nye grønne verdikjeder. Etableringen av batterifabrikken Morrow i Arendal er et tydelig eksempel på hvordan forutsetningene på Agder er til stede for å etablere ny industri. Konsernet har også inngått et bredt partnerskap med investeringsselskapet HitecVision for å utvikle ny, grønn virksomhet.

Thema-partner Håkon Taule er like entusiastisk når det gjelder hvilke muligheter det norske kraftsystemets forutsetningene gir.

— Når du først har sett disse mulighetene, er det vanskelig å glemme dem igjen. Derfor håper jeg også regjeringen i den nye energimeldingen også ser det bildet vi tegner opp, og så kan vi finne ut nøyaktig hva vi må gjøre for utløse mulighetene i tiden som kommer, sier Taule.

Hør hele samtalen i vår podkast Energi og teknologi. Podkasten er også tilgjengelig i alle vanlige podkastplattformer, som Spotify, Apple Podcaster og Acast.

Hele rapporten kan du lese her (pdf).

Se hva konsernsjefene i de fire selskapene bak rapporten skriver i Teknisk Ukeblad.

Powered by Labrador CMS