Annonsørinnhold - PODCAST fra enerWE Partner

PODCAST: Nytt liv for brukte elbilbatterier

Hva skjer med batteriene når de ikke lenger har god nok kapasitet til å brukes i elbiler?

Trygve Burchardt i batteriteknologiselskapet Eco Stor har utviklet en løsning som gir brukte batterier et nytt liv som energilager i bygg. Gjenbruk av batterier kan dermed bidra både til å ta ned forbrukstopper og fungere som beredskap i strømnettet.

Hør hele intervjuet i vår podkast Energi og teknologi:

Viktig rolle i et fullelektrisk samfunn For å kutte klimagassutslipp i stor skala, er det å fase ut fossil energibruk til fordel for fornybar energi, helt nødvendig. Mye av denne nye energien vil komme fra kilder som sol og vind. Burchardt legger vekt på at batterier kan spille en viktig rolle i å balansere et energisystem som preges stadig sterkere av uregulerbare kilder, som ikke nødvendigvis produserer når det er behov for det.

Trygve Burchardt
Trygve Burchardt

— Batterier er en effektiv og fleksibel måte å balansere strømforbruk med energiproduksjon. Når det produseres overskudd av energi, kan denne lagres i et batteri. Når så produksjonen er for lav, kan batteriet levere energi til en applikasjon eller til nettet. Jo mer uregulerbar energi som bygges ut, jo større blir behovet for energilagring, sier Burchardt.

Stor gjenværende verdi i elbilbatterier Burchardt forteller at batteriene har stor kapasitet igjen, etter at de ikke lenger tilfredsstiller de kravene som bruk i en elbil stiller.

— Når man skal bruke et batteri i en elbil skal det både gi kjørelengde og et høyt effektuttak for at bilen skal kunne akselerere raskt. Batteriet må også kunne lades opp under både høye og lave temperaturer. Dette gir utslag på hvor mye kapasitet man kan ta ut av batteriet over tid, sier han.

Når kapasiteten kommer ned under 70% tas de derfor ut av elbilen slik at de kan brukes til andre formål.

— Vi tar batteriet ut av bilene etter at de ender sine liv, reprogrammerer de og lager et rimelig energilager som brukes til en rekke applikasjoner, sier Burchardt.

Han fremhever at et modulbasert system gir mulighet til å bygge sammen batteripakker i ulike størrelser, avhengig av behovet. Det betyr at modulene kan brukes til så forskjellige formål som bolighus, skoler, forretningsbygg og koblet til store sol- eller vindparker. Gjenbruk gir bærekraft og ny verdiskaping I dag domineres batteriproduksjonen av Kina. Burchardt legger også vekt på at det bygges opp egen produksjon og kompetanse om batterier i Europa.

— For fremtidens bil blir batterier selve hjertet. Skal hele transportsektoren benytte batterier, så er gjenbruk og resirkulering helt nødvendig for å få til en bærekraftig utvikling, avslutter han.

Hør hele intervjuet i vår podkast Energi og teknologi: