Annonsørinnhold - enerWE Update

Elektrisk transport i Boliden Aitik, som er verdens mest produktive åpne kobbergruve. Gruven ligger i Gällivare, Sverige.
Elektrisk transport i Boliden Aitik, som er verdens mest produktive åpne kobbergruve. Gruven ligger i Gällivare, Sverige.

Agder Energi inngår langsiktig kraftavtale med svensk industrikjempe

Agder Energi har inngått en langsiktig avtale om å levere kraft til det svenske industrikonsernet Boliden. Avtalen strekker seg over 15 år og gjelder fra 2022.

- Dette er en viktig avtale for oss siden den styrker vår allerede sterke tilstedeværelse i Norden, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

I korte trekk innebærer avtalen at Agder Energi leverer 15 TWh over 15 år til Bolidens virksomheter i Sverige og Finland. Det tilsvarer årlig strømforbruk til cirka 50 000 husstander i avtaleperioden. Avtalen gjelder fra 2022 til 2037.

Bidrar til å elektrifisere smelteverk og gruverBoliden har en offensiv strategi for å elektrifisere sine smelteverk og gruver, i tillegg til å fase ut bruken av fossile brensler i produksjon og transport.

Om Boliden:

Boliden er et metallfirma med fokus på bærekraftig utvikling, med kjernekompetanse innenfor feltene leting, gruvedrift, smelting og metallgjenvinning. Boliden har rundt 6000 ansatte og en årlig omsetning på 50 milliarder svenske kroner.

I dag utgjør strøm 70 prosent av energiforbruket ved Bolidens gruver og smelteverk. Denne avtalen gjør det mulig for Boliden å gradvis fase ut fossilt brensel ved å elektrifisere sine virksomheter ytterligere.

Langsiktig og stabil kraftleveranseFor å elektrifisere kraftkrevende industri er stabile og langsiktige strømavtaler en forutsetning. Derfor er et samarbeid mellom industri og fornybarnæringen viktig.

- Vårt oppdrag er å levere ren energi til samfunnet. Denne avtalen er et eksempel på hvordan Agder Energi som fornybarkonsern kan samarbeide med store industriaktører om å elektrifisere sine virksomheter. På denne måten kan vi sammen med industrien få fart på det grønne skiftet, sier Syvertsen.