Annonsørinnhold - enerWE Partner

Å sørge for høy oppetid på kraftstasjonene er en viktig del av å drive bærekraftig produksjon. Her fra Evenstad kraftstasjon.
Å sørge for høy oppetid på kraftstasjonene er en viktig del av å drive bærekraftig produksjon. Her fra Evenstad kraftstasjon.

Bærekraft i praksis

Alle snakker om bærekraft, men få snakker om hva det betyr i praksis.

Bærekraft handler om å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner. Men hvordan bidrar bedrifter som Agder Energi konkret til bærekraftig, varig endring?

Jan Atle Liodden er bærekraftsansvarlig i Agder Energi
Jan Atle Liodden er bærekraftsansvarlig i Agder Energi

- Vi kan ikke bare snakke om bærekraft, vi må iverksette konkrete tiltak som kan bidra til bærekraftig utvikling, konstaterer Jan Atle Liodden, seniorrådgiver innen bærekraft i Agder Energi.

Agder Energi er medlem av Global Compact, verdens største initiativ for bærekraftige forretningsmuligheter.

- Som medlem av Global Compact forplikter vi oss til to ting: Det første er å følge deres ti prinsipper for ansvarlig næringsliv, og det andre er å jobbe aktivt med FNs 17 bærekraftsmål, forteller Liodden.

Nærmere bestemt gir seks av FNs bærekraftsmål retning for de ulike selskapene i Agder Energi.

Regulerbar vannkraft

I Agder Energi Vannkraft er bærekraftsmålene en motiverende drivkraft bak mange arbeidsoppgaver. Det gjelder alt fra å ha ryddige stasjoner, sortere avfall, ha godt vedlikehold, til å sørge for høy oppetid på kraftstasjonene.

- Vannkraft er regulerbar, og det er ikke andre fornybare kilder. Dersom vi har en driftsklar maskinpark som kan levere strøm når det er behov, kan vi være med å understøtte andre fornybare kilder som vind og sol. Slik kan det totalt sett komme inn mer fornybar energi, og det kan gjøre noe med klimagassutslipp, forklarer fagsjef i miljø, Svein Haugland.

Agder Energi Vannkraft utfører stadig praktiske tiltak i elvene. For eksempel er det nå lagd en flytebrygge med rist utenfor inntaket til Laudal kraftverk for å lede fisk utenfor kraftverket. Dette fungerer ved at flytebryggen skal lage vannstrøm for å lede fisken vekk fra inntaket og over på den andre siden.

- Dette er bærekraft i praksis, poengterer Haugland.

Lavere utslipp fra driften av strømnettet

Agder Energi Nett jobber for å få ned klimagassutslipp med konkrete prosjekter.

- På nåværende tidspunkt vier vi mye tid til å kutte utslipp i transport, helikopter og SF6-gass i våre anlegg, forteller Astrid Hilde, seniorrådgiver i Agder Energi Nett.

SF6-gass omtales ofte som «verdens verste klimagass». Én kilo med SF6-gass tilsvarer nemlig 22 tonn med CO2. Gassen har elektriske egenskaper som gjør den enestående som isolasjons- og brytermedium i kompakte gassisolerte bryteranlegg. Agder Energi Nett er nå i gang med å bytte sine gassisolerte anlegg med mer miljøvennlige gasser.

Videre er en viktig oppgave å logge kilder til utslipp, samt størrelse på utslipp. Dette brukes til å sette konkrete mål om reduksjoner og fungerer som et utgangspunkt for etablering av gode tiltak som reduserer klimagassutslipp.

Møter kundekrav

- Bærekraft kan raskt bli litt svulstig og uhåndterlig. Særlig for et selskap som LOS, som selv ikke har store komplekse verdikjeder med tungproduksjon eller liknende, sier Tone Tversland, leder for Marked og Kommunikasjon i LOS.

Av den grunn er det desto viktigere å sette retning. I Agder Energi gir bærekraftsmålene nettopp det.

- Det vi sier helt overordnet er: «Vi skal bevege oss selv, våre samarbeidspartnere og våre kunder i en grønnere retning», forteller Tversland.

LOS tilrettelegger kontinuerlig for det grønne skiftet med sine produkter og tjenester.

- Det er viktig å være bevisst at våre produkter på for eksempel sol og ladestrøm ikke bare handler om å dekke nye kundebehov, men kan være en del av løsningen i et mye større perspektiv, sier Tversland.

Bruke innkjøpsmakten

Innkjøp er viktig for å nå målene knyttet til bærekraft. Agder Energi er et stort konsern med stor kjøpekraft. Dette innebærer også ansvar.

- Alle våre leverandører må opptre etisk. Valg av leverandører må baseres på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, samt kvalitet, forteller innkjøpssjef, Olav Ausel.

Vi har stilt krav til vår renholdsleverandør om bruk av kjemikaler. Vi har evaluert bruk av tungmetaller og lim da vi valgte leverandør til kontormøbler. Vi satt krav til arbeidsforhold i utvinning av mineraler ved kjøp av nye PC-er, og vi har satt krav til anstendig lønn og gode arbeidsforhold til de som produserer arbeidstøyet vårt, utdyper Ausel.

Tydelige krav til bærekraft og positiv endring

Agder Energi er opptatt av å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet.

- Dette henger godt sammen med oppdraget vårt: «Levere ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden», avslutter Liodden.

Powered by Labrador CMS