Annonsørinnhold - enerWE Partner

Bærekraftige løsninger i nye transformatorstasjoner

Den klimaskadelige drivhusgassen SF6 er mye brukt for å få strømnettet til å fungere. Agder Energi Nett tenker nytt og mer bærekraftig når de nå bygger nye transformatorstasjoner med høyspentbrytere uten SF6.

Det er ved byggingen av transformatorstasjoner på Evje i Evje og Hornnes kommune og i Austerdalen i Kvinesdal kommune at Agder Energi Nett tar grep for å redusere klimafotavtrykket av sin aktivitet. Et velfungerende strømnett er en forutsetning for den storstilte elektrifiseringen av samfunnet, men det er også viktig at nettet er bygget opp slik at det i minst mulig grad påvirker miljøet negativt.

− For Agder Energi Nett er det viktig at de nye transformatorstasjonene bygges så bærekraftig og miljøvennlig som mulig. Bruk av ny teknologi er en viktig del av løsningen som velges, og derfor velges det nye klimavennlige 132 kV-brytere uten den klimaskadelige SF6-gassen, forteller Torhild Fjermedal, seksjonsleder Nettutbygging i Agder Energi Nett.

KlimaskadeligSF6, eller svovelheksafluorid, er en klimaskadelig drivhusgass som ofte er benyttet i brytere i koblingsanlegg i strømnettet. Gassen brukes som brytningsmedium og isolasjonsmateriale, og det er først når det oppstår en lekkasje at det skaper et miljøproblem og forsterker drivhuseffekten. Faktisk har SF6 mer enn 22.000 ganger sterkere oppvarmingspotensial enn CO2. Bruken av SF6 er svært regulert, og i Norge må alle eiere koblingsanlegg innrapportere sine SF6-mengder og utslipp til Miljødirektoratet.

Nye anleggAgder Energi Nett har tidligere fått konsesjon på bygging av ny transformatorstasjon på Evje og i Austerdalen ved Kvinesdal. Begge steder er behovet for å oppgradere dagens nettstruktur som følge av økt kraftproduksjon i området. I begge stasjonene er det planlagt å sette inn to stk. 25 MW transformatorer.

Bærekraftig løsning

− På de nye transformatorstasjonene bygges transformatorene inn i tette celler, og det blir et innendørs koblingsanlegg for 132 kV med kun ren luft som isolasjonsmateriale, sier Torhild Fjermedal. Hun legger til at totalt sett blir den nye løsningen noe dyrere, men at man likevel velger bærekraftige løsninger ut fra selskapets strategi på dette området.

I drift høsten 2021Arbeidet med begge de nye transformatorstasjonene startet opp etter sommeren, og er godt i gang. Det er grunnarbeid og byggearbeid som vil skje nå i høst og vinter, mens de tekniske installasjonene kommer på plass tidlig vår. Siemens er leverandør av de nye bryterne, og de to nye transformatorstasjonene skal settes i drift høsten 2021.