Annonsørinnhold - enerWE Partner

Dronebefaring av strømnettet

Agder Energi Nett sjekker hvert år linjenettet for raskt å få oversikt over hvor det er nødvendig å reparere eventuelle skader på stolper, linjer og andre elektrotekniske installasjoner. I år benyttes drone til å inspisere linjenettet, mens det tidligere har vært brukt helikopter.

Håkon Skavikmo
Håkon Skavikmo

— Agder Energi Nett har tidligere gjennomført et innovasjonsprosjekt som har testet ut muligheten for bruk av drone i inspeksjon av strømnettet. Kunnskapen herfra har vært en viktig del av selskapets arbeid med å få til en tryggere og mer miljøbesparende inspeksjon av strømnettet. Dette er også noe av bakgrunnen for at vi nå har inngått avtale med KVS Technologies AS og Visimind AB om å utføre årets inspeksjon, der begge leverandører benytter droner til oppdraget, sier Håkon Skavikmo, avdelingsleder vedlikeholdsanalyse og bestilling i Agder Energi Nett.

Omfattende inspeksjonDet er en omfattende årlig inspeksjon som skjer i linjenettet. Inntil 45.000 master i 22 - 132 kV høyspenningsnettet skal ha fotoinspeksjon. I tillegg skal det også utføres skanning og fotodokumentasjon av 4000 km linjer og skog under og på sidene av linjene. Dataene og analysene danner grunnlag for Agder Energi Netts elektrotekniske vedlikehold samt ryddestrategi av skogen langs linjetraseene i høyspenningsnettet.

Bærekraftig løsningI arbeidet med drift og vedlikehold av strømnettet, er Agder Energi Nett opptatt av å finne gode bærekraftige løsninger. Bruken av droner til befaring av linjenettet er eksempel på dette.

— Bruk av droner til befaring av strømnettet vil blant annet bidra til et redusert CO2-utslipp sammenlignet med bruk av helikopter. I tillegg vil bruk av droner bidra til redusert støy for folk og dyr under befaringen av strømnettet, og det vil bidra til redusert HMS-risiko, sier Håkon Skavikmo.

Befaringen av strømnettet på Agder startet i slutten av april, og vil fortsette frem til september. Det er KVS Technologies AS som flyr droner i vestre del av Agder, mens Visimind AB flyr i østre del av Agder.

Powered by Labrador CMS