Annonsørinnhold - enerWE Partner

Andreas Storbukås
Andreas Storbukås

Effektive skogtiltak reduserer risikoen for strømbrudd

Agder Energi Nett arbeider kontinuerlig med å forbedre linjeryddingen ved høyspentlinjene. Nylig ble mesteparten av den vel 10 km lange linja fra Evenstad til Torbjørnsbu ved Arendal ryddet tresikker for å redusere risikoen for strømbrudd. Nå starter også arbeidet med helikoptersaging langs høyspentlinjene.

− Hensikten med linjeryddingen er å gjøre høyspentlinjene mer tresikker ved å fjerne farlige trær nær linja. Dette kan være trær som kan bøye seg inn mot linja ved snøfall, tørre eller råtne grantrær, og andre trær som har greiner som strekker seg inn i ryddebeltet, forteller Andreas Storbukås, leder for skogprosjektet til Agder Energi Nett.

Linjeryddere fra AltiSkog i arbeid med å gjøre linja fra Evenstad til Torbjørnsbu tresikker.
Linjeryddere fra AltiSkog i arbeid med å gjøre linja fra Evenstad til Torbjørnsbu tresikker.

Innhenter tillatelseSlike farlige trær står vanligvis utenfor det vanlige ryddebeltet til nettselskapet. Når Agder Energi Nett har behov for å felle flere trær utenfor ryddebeltet, blir berørte grunneiere kontaktet for innhenting av tillatelse før arbeidet starter. Unntak kan være når nettselskapet av sikkerhetsmessige hensyn må foreta rydding av trær for å hindre skade på ledningene ved strømbrudd.

Stor tilvekst

− Tilveksten i norske skoger har aldri vært høyere. For skognæringen er dette bra, men for energiforsyningen gir det nye utfordringer. Vi jobber kontinuerlig med å kartlegge tilveksten av skog langs våre linjer, men med nærmere 22.000 km med linjer og kabler er dette et omfattende arbeid, sier Andreas Storbukås.

Han legger til at arbeidet med skogtiltak derfor er et langsiktig arbeid, og at det hele tiden jobbes med å finne gode og effektive løsninger som styrker strømforsyningen på Agder. Et av dem er bruk av helikopter i linjeryddingen.

Enklere og mer kostnadseffektivt

− Bruken av helikopter til rydding av linjetraseene har vist seg å være svært kostnadseffektivt, og har gitt gode resultater. I 2019 hadde vi oppdrag fra Flekkefjord i vest til Risør i øst, og tidligere i år har vi ryddet langs utvalgte linjer mellom Tvedestrand og Kristiansand, forteller Andreas Storbukås.

Mesteparten av den vel 10 km lange linja fra Evenstad til Torbjørnsbu er nå ryddet tresikker
Mesteparten av den vel 10 km lange linja fra Evenstad til Torbjørnsbu er nå ryddet tresikker

Han legger til at det i 2019 ikke var noen personskader relatert til arbeidet med linjerydding med helikopter. Linjeryddere er også fornøyd, fordi de slipper å gå med stangsaga og samtidig får en enklere jobb med å fjerne risikotrær, siden deler av kronen er kappet av.

Aktivt år

S2019 ble et aktivt år i arbeidet med linjeryddingen langs høyspentlinjene. Totalt ble 1350 km med linjer ryddet i fjor. Det ble hugget hele 47.000 kubikkmeter med tømmer utenfor det klausulerte ryddebeltet. 2800 grunneiere har fått utbetalt vel 10 millioner kroner i erstatning for trærne som er ryddet, og det har vært svært få kundeklager i tilknytning til arbeidet.