Annonsørinnhold - enerWE Partner

Energi på vippepunktet

Verdenshistorien er preget av vippepunkter. Revolusjoner, produkter, trender, tjenester som forandrer samfunnet og skaper nye måter å se verden på.

Hva er vippepunkter

Vippepunktene er vanskelig å forutse, men i etterkant fremstår de som selvsagte. Det kan være en tilsynelatende liten innovasjon som får enorm utbredelse. Et vippepunkt kommer i tre faser: Det begynner med en oppfinnelse, noe helt nytt. Deretter modnes oppfinnelsen, gjerne ved at den tas i bruk på kreative måter eller kombineres med andre elementer og tilpasses markedet. Til sist realiseres potensialet i markedet.

På starten av 2020-tallet spiller produksjon og bruk av energi en nøkkelrolle for hvilke vippepunkter vi møter og hvordan vi håndterer dem.

- Energi har vært enten driveren eller forutsetningen for alle vippepunkter de siste 150 år, og utgjør grunnlaget for moderne transport, kommunikasjon, industri og handel. Derfor er måten vi produserer og bruker energi avgjørende for å løse mange av de utfordringene samfunnet vårt står overfor fremover, sier Agder Energis konsernsjef Steffen Syvertsen.

Energivippepunkter

Ved inngangen til et nytt tiår preges diskusjonen av at verden står foran et vippepunkt av enorm betydning: Vil vi løse klimautfordringene og klare omstillingen til et fornybarsamfunn hvor ren energi skaper grunnlaget for en bærekraftig fremtid? Eller må vi bruke all vår kunnskap til å tilpasse oss en verden i endring? Uansett hva utfallet blir står energibransjen, resten av næringslivet og hele samfunnet overfor store endringer. Med dette bakteppet er Vippepunktet valgt som tema for årets utgave av Agder Energi-konferansen i Kristiansand.

- Med bakgrunn i klimaendringene, står dagens energisektor overfor enorme utfordringer. Det globale skiftet til fornybar energi vil føre til en fundamental endring av hele systemet, og energibransjen er allerede i dag i ferd med å bli mer digital og mye mer kompleks. Dette er krevende, men gir også store muligheter for verdiskaping for et selskap som oss, sier Syvertsen.

Konsernsjef Steffen Syvertsen
Konsernsjef Steffen Syvertsen

Tilgangen til stabil og relativt billig energi har vært en av de aller viktigste driverne av vippepunkt de siste 100 årene, og vil være det fremover. Nettopp fordi nær sagt alle andre moderne innovasjoner bruker energi, er dette temaer som er relevante langt utover den tradisjonelle energibransjen, mener Syvertsen.

Selv om vi vet at hele energisystemet må bli fornybart, vet vi fortsatt ikke hvordan det vil foregå. Men vi vet samtidig at de konkrete løsningene på disse store, globale utfordringene gjerne først kommer til uttrykk lokalt og regionalt, også i Norge. 50 selskaper og organisasjoner gått sammen om visjonen Electric Region Agder, for å gjøre Agder til verdens første fullelektriske region innen 2030.

- Som en stor produsent av ren, fornybar vannkraft, vil Agder Energi spille en nøkkelrolle for å gjøre denne ambisjonen til virkelighet. Vi er samtidig helt avhengige av samarbeid med andre næringer for å nå det elektriske vippepunktet, sier Syvertsen.

Agder Energi-konferansen

Agder Energi-konferansen finner sted 5. og 6. mai 2020. Vi vil lete etter de vippepunktene som ligger foran oss, som vil forandre livene våre i årene som kommer: de vi er avhengige av for å løse de store utfordringene vi står overfor, og de som vi for enhver pris må forhindre. Les mer om Agder Energi-konferansen 2020 her.