Annonsørinnhold fra Agder Energi - enerWE Partner

Flytter ansattsparing til bærekraftige fond

Agder Energi har satt tydelige mål for sitt arbeid med samfunnsansvar og bærekraft. Nå flyttes innskuddspensjonen til ansatte til mer bærekraftige pensjonsprofiler. I samarbeid med SpareBank 1 Forsikring, som er konsernets pensjonsleverandør, flyttes pensjonssparingen for ansatte nå til svanemerket forvaltning.

Jone Corneliussen
Jone Corneliussen

− Konsernfinans og HR har sammen jobbet mot vår pensjonsleverandør SpareBank 1 Forsikring og stilt krav om at de som leverandør må få på plass et produkt som tilfredsstiller Agder Energis ønske om bærekraftig forvaltning. I praksis vil det innebære fond som ekskluderer investeringer screenet på ESG, det vil si fond som ekskluderer på klima, sosiale- og selskapsstyringskriterier, sier Jone Corneliussen, direktør konsernfinans i Agder Energi.

— Indeksfond som er ESG-screenet er relativt nye produkt, og det foreligger følgelig ikke lang historisk avkastning på disse. Erfaringene så langt er at disse har levert noe bedre avkastning uten at risikoen er vesentlig annerledes enn ordinære indeksfond, sier Jone Corneliussen.

Svanemerkede indeksfond

De svanemerkede indeksfondene som er ESG-screenet og hvor innskuddspensjonen nå blir plassert, investerer ikke i fossil energi som olje, gass og kull. De investerer heller ikke i andre problematiske bransjer og selskap som er knyttet til eksempelvis atomkraft, våpen, tobakk og pengespill. Dessuten er selskaper som medvirker til grove eller systematiske brudd på internasjonale normer utelukket.

— Vi er svært tilfredse med at Agder Energi, som en stor pensjonskunde i SpareBank 1, ble vår første kunde med svanemerket forvaltning. SpareBank 1 er første pensjonsleverandør som satser på svanemerket forvaltning i Norge, dette skjedde 1. februar i år, og vi kommer til å utvide dette tilbudet til også å omfatte privat pensjonssparing noe senere i år; vi har allerede merket stor interesse for dette produktet, forteller leder for kundefunksjoner i SpareBank 1 Forsikring, Geir Gustavsen.

Miljømessig ansvar

Koordinator for bærekraft i SpareBank 1 Forsikring, Marcus Eriksson, forteller at de ved å tilby svanemerkede fond ønsker å ta et miljømessig ansvar og ivareta sosiale forhold, i tillegg til å sikre lønnsomhet for kunder og eiere over tid.

— De siste årene har næringslivet møtt økte forventninger og krav til at selskaper skal opptre bærekraftig og ansvarlig. Vi mener at vårt svanemerkede forvaltningsalternativ kan bidra til en raskere omstilling i en mer bærekraftig retning for samfunnet, næringslivet, kunder og medarbeidere. Pensjon er langsiktig sparing som skal sikre et langt og trygt liv, og vi som pensjonsleverandør ønsker å være et selskap som bidrar til å drive utviklingen i en bærekraftig retning. Når vi nå utvider vårt tilbud av bærekraftig forvaltning til også å inkludere svanemerket forvaltning, tar vi ytterligere samfunnsansvar gjennom å øke vår relevans som pensjonsleverandør for bedrifter som setter bærekraft høyt på sin dagsorden, forteller Eriksson.

Handler om å la ord bli handling

Jan Atle Liodden, bærekraftansvarlig i Agder Energi, er svært fornøyd med at innskuddspensjonen til ansatte i Agder Energi nå blir flyttet til bærekraftige fond.

Jan Atle Liodden
Jan Atle Liodden

— Få er klar over hvor stor del av klimaavtrykket vårt som kommer fra pensjonssparingen. Pensjonssparingen til en 50-åring fører faktisk til like store utslipp som forbruket til en gjennomsnittlig nordmann. Dette fordi fondene er investert i forurensende industrier som gjødsel, betong, transport og fossil energi. Med overgangen til nytt fond blir avtrykket mer enn halvert. Det vil også føles godt å vite at pensjonsfondet ikke er inne i problematiske bransjer. Personlig er jeg overbevist om at dette også vil være mer lønnsomt på sikt, sier Jan Atle Liodden. Han legger til at arbeid med bærekraft i Agder Energi handler om å la ord bli handling, og at flyttingen som nå gjøres av innskuddspensjonen til mer bærekraftige fond er et konkret eksempel på dette.

Powered by Labrador CMS