enerWE Partner

Setesdalen / Skåmedal
Setesdalen / Skåmedal

Først med vitenskapbaserte klimamål

Agder Energi har som det første energikonsernet i Norge fått godkjent sine klimamål etter 1,5-gradersmålet i Parisavtalen av det internasjonale initiativet Science Based Targets (SBTi).

— Vi skal være en del av løsningen og har som mål å redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet med 50 prosent innen 2030, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

— Nå er målene våre godkjent av det verdensomfattende Science Based Targets initiative.

— Vi er dermed det første norske energikonsernet som får en slik godkjenning.

Han sier det haster med å finne løsninger for klimaendringene.

— Skal vi være med og endre verden må vi feie for egen dør først. Derfor er det viktig at vi minimerer negativ miljøpåvirkning fra vår egen produksjon, og maksimerer positiv miljøpåvirkning gjennom hvordan vi hjelper kundene våre til å gå over til fornybar energi, sier Syvertsen.

— For Agder Energi er det tre områder som blir særlig viktige, sier Steffen Syvertsen.

- Vi må redusere utslipp fra transporten rundt på anleggene våre ved å gå over til elektriske kjøretøy.

— Vi må få spisslasten i fjernvarmeanleggene over på elektrisitet.

— Vi må redusere utslipp av SF6-gass i våre anlegg.

Han legger til at Agder Energi fortsetter å dokumentere fornybar strømbruk med opprinnelsesgarantier fra vannkraftanlegg.

— Når vi bygger og vedlikeholder dammer til våre vannkraftanlegg har vi i dag betydelige indirekte utslipp av klimagasser fra innkjøp og bruk av sement i betong. Vi ønsker ikke å redusere aktiviteten innen utbygging av ny fornybar vannkraft. Men ved å kreve at betongleverandørene selv setter seg mål etter Science Based Targets Initiative innen 2025, håper vi å inspirere andre til å øke klimainnsatsen, sier Syvertsen.

Les mer om arbeidet med miljø, klima og bærekraft i Agder Energi her.

Iveland 2
Montering av maskinsalkran
Mars 2014
Iveland 2 Montering av maskinsalkran Mars 2014

Agder Energis klimamål er i tråd med de nye kriteriene satt av Science Based Targets (SBTi) som tar sikte på å sette klimamål i tråd med Parisavtalens 1,5-gradsmål:

Redusere klimagassutslipp direkte utslipp (scope 1) og indirekte utslipp fra energibruk (scope 2) med 50 prosent* innen 2030.

Sette krav til at betongleverandører innen 2025 selv har satt seg egne mål etter Science Based Targets Initiative, indirekte utslipp fra innkjøp og materialer (scope 3). (*Sammenlignet med 2019)

Fakta om Science Based Targets

  • Science Based Targets (SBT) er et samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF).
  • Etter lanseringen i 2015 har 1259 selskaper forpliktet seg til å sette vitenskapelig baserte mål, og over 623 selskap har fått disse målene godkjent av SBT.

Les mer om Science Based Targets her

Powered by Labrador CMS