Annonsørinnhold - enerWE Partner

Fyllingen av dam Langevatn er ferdig.
Fyllingen av dam Langevatn er ferdig.

Høyere vannstand gir mer fornybar kraft

Agder Energi hever vannstanden i Langevatn med 10 meter. Økningen gir mulighet til å øke strømproduksjonen tilsvarende forbruket til 2600 nye eneboliger.

På Ljosland i Åseral kommune har det pågått anleggsarbeider siden høsten 2017. Agder Energi Vannkraft har bygget en 8 km lang vanntunnel mot Nåvatn, samt en ny og større demning ved utløpet av Langevatn. Demningen er betydelig større den gamle betongdemningen, som ikke lengre tilfredsstilte dagens strenge krav til sikkerhet. Den nye demningen er nå ferdig, og vannfyllingen er fullført.

— Vi startet fyllingen i høst, og nå er Langevatn fylt opp. De 10 ekstra meterne med vann fungerer som et stort batteri. Vi kan tappe ut vann når strømbehovet er stort. Reguleringsmagasinene er juvelene i norsk kraftforsyning», sier Jan Tore Tønnesen, konserndirektør for Agder Energi Vannkraft.

Demningen er ferdig, og Langevatn i bakgrunnen skal heves 10 meter opp
Demningen er ferdig, og Langevatn i bakgrunnen skal heves 10 meter opp

Langevatn, som ligger midt mellom hytteområdene på Bortelid og Ljosland, har vært regulert til kraftforsyning siden tidlig på 1950-tallet. Vannstanden har frem til nå variert med inntil 16 meter, mens variasjonen i vannstanden nå blir inntil 26 meter. De 10 ekstra meterne gir mulighet for å kunne produsere strøm til 2600 nye eneboliger.

— Ulempene ved økt vannstand er kun lokale, og er knyttet til den nye reguleringssonen.», «Vi har gjort mange kompenserende tiltak for nærmiljøet, blant annet utbedret fylkesveien på Ljosland og tilrettelagt for nye skiløyper. Den 8 km lange grusveien langs Langevatn er allerede blitt svært populær, både for sykling sommerstid og for skigåing i flotte langrennsløyper vinterstid, sier Tor Åmdal. prosjektleder for Agder Energi.

Klargjøring for nytt kraftverk

Agder Energi har også fått tillatelse til å bytte et nytt kraftverk i utløpet av tunellen mellom Langevatn og Nåvatn. Heving av Langevatn og sprengning av den nye tunnelen er en forutsetning for bygging av dette kraftverket.

Jan Tore Tønnessen
Jan Tore Tønnessen

— Det er ikke tatt noen investeringsbeslutning for bygging av det nye kraftverket ennå. Økte kraftpriser og lettelser i skatteregimet gjør det mer sannsynlig at kraftverket blir bygget i nær fremtid, », sier Jan Tore Tønnesen, konserndirektør for Agder Energi Vannkraft.

Tønnessen understreker at han er fornøyd med at statsbudsjettet for 2021 gir bedre rammebetingelser for investeringer i ny vannkraft, gjennom innføring av en kontantstrømskatt på nye investeringer. Han peker likevel på at det må gjøres noe også med beskatningen av eksisterende kraftverk, for å sette kraftbransjen i stand til å spille en viktigere rolle i den grønne omstillingen av norsk økonomi. Han oppfordrer derfor myndighetene til å vurdere kortere avskrivningstider for eksisterende anlegg.

Bakgrunn

Agder Energi har de siste årene oppgradert flere av vannkraftanleggene i Åseral kommune. Ny demning ved Langevatn og rehabilitering av den rasutsatte tunnelen mot Nåvatn er en del av denne storsatsingen med fellesnavnet Åseral Nord.

Dam Langevatn ble bygget på 50-tallet, og tilfredsstiller ikke lengre de nye og skjerpede sikkerhetskravene fra 2010 til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Eksisterende tunnel mellom Langevatn og Nåvatn ble bygget i samme periode. Den 13 km lange tunnelen gir mulighet for å lede vannet fra Monn til inntaket for Skjerka kraftverk. Tilstanden til tunnelen er dårlig, og et ras vil medføre store produksjonstap i kraftverket.

Nøkkelinfo om prosjektet:

 • Byggherre: Agder Energi Vannkraft AS
 • Entreprenør: AF Risa Implenia ANS
 • Underentreprenør betong: PGE Entreprenør AS
 • Leverandør asfaltkjerne: Veidekke Industri AS - Asfalt
 • Leverandør luker: Lysaker & Thorrud AS
 • Total prosjektkostnad: 800 MNOK
 • Ny høyeste regulerte vannstand (HRV): kt 693,6
 • Laveste regulerte vannstand (LRV): kt 667,6 (uendret)
 • Laveste regulerte vannstand sommer: 675,0
 • Dam Langevatn (høyde / volum): 40 m / 410 000 m3
 • Økt reguleringsvolum i Langevatn: 24 mill m3
 • Neddemt areal i ny reguleringssone: 550 da
Powered by Labrador CMS