Annonsørinnhold - PODCAST fra Agder Energi

Nomeland kraftverk i Iveland kommune
Nomeland kraftverk i Iveland kommune

PODCAST: Ny kunnskap om klimarisiko

Klimaet endrer seg, og disse endringene kan utgjøre en trussel mot samfunnet og økonomien vår. Erkjennelsen av at vi mangler kunnskap for å håndtere klimarisiko på en god måte, er bakgrunnen for Climate Futures, et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon.

I den nye episoden av podkasten Energi og teknologi lærer vi mer om hvordan bedre kunnskap om vær og klima kan komme til nytte blant annet innen kraftproduksjon. Senterleder Erik Kolstad, som er forskningsprofessor ved forskningsinstituttet NORCE i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning, forteller om formålet for prosjektet.

- Climate Futures skal gi varsler for hvordan vær og klima vil utvikle seg fremover i tid. Vi ønsker å supplere det som allerede finnes av vanlige værvarsler ved å se litt lenger frem i tid, med ti dager som en nedre grense, sier Kolstad.

Kolstad forteller at prosjektet har partnere fra en lang rekke bransjer og sektorer, som kraftproduksjon, landbruk, forsikring og skipsfart, samt flere fra offentlig forvaltning. For aktører i kraftbransjen, som Agder Energi, vil ny kunnskap om blant annet mengde og intensitet i nedbør, temperaturer, snøsmelting og sannsynlighet for ekstremvær ha stor verdi, for eksempel for å planlegge optimal disponering av vannkraftressurser til produksjon.

Thordis L. Thorarinsdottir fra Norsk Regnesentral har en sentral rolle i å sikre at forskningen fra prosjektet anvendes i praksis.

- Det viktigste er at det som kommer ut av forskningen, faktisk tas i bruk hos forretningspartnerne, og integreres i deres virksomhet. Vi vet mye om været på kort sikt, men vi vet mindre når det gjelder flere måneder fremover. Vår jobb er å sikre at denne kunnskapen utvikles og tas i bruk, sier Thorarinsdottir.

Selv om vi snakker om klimarisiko, trenger ikke denne være entydig negativ, mener Kolstad.

- Det er ofte snakk om å forberede seg på noe ekstremt eller negativt, men vi er også opptatt av mulighetene bedre kunnskap om klimaet gir. Jo mer man vet om fremtiden, jo bedre kan man planlegge, og da kan også lønnsomheten øke, som for eksempel innen kraftproduksjon. Positiv risiko er et helt gyldig begrep, sier Kolstad.

Climate Futures er et senter for forskningsdrevet innovasjon, som startet opp i oktober 2020. Senteret er den største satsingen på klimaforskning i Norge på flere tiår. Hovedmålet er å produsere nye og innovative løsninger for å forutsi og håndtere klimarisiko fra ti dager til ti år fremover, og å etablere et langsiktig samarbeid med klynger av partnere i klima- og værutsatte sektorer. Agder Energi er en av nærmere 40 partnere som deltar i prosjektet.