Annonsørinnhold - enerWE Partner

Reduserer utslipp i byggeperioden med miljøvennlig byggvarme

På Bjørndalen i Kristiansand bygger Skanska det som har fått navnet Fremtidens bydel. Med god planlegging kan de konsentrere seg om å bygge fremtidsrettede leiligheter, uten å bekymre seg over varmebehovet til byggvarmen. Fjernvarme fra Agder Energi Varme gjør at Skanska sparer penger og reduserer utslipp.

- I Skanska bryr vi oss om miljøet i hele livsløpet til bygget. De nye byggene som føres opp i Bjørndalen skal BREEAM-sertifiseres. Det betyr at vi ikke bare bygger bygg som skal være miljøvennlige i bofasen, men også i byggefasen. Tradisjonelt har vi brukt dieseldrevet aggregat, som krever konstant ettersyn og avgir både støy og avgasser. Fjernvarme krever mindre ettersyn samtidig som vi får en utslippsfri byggvarme. Dette har en positiv innvirkning for arbeidsmiljøet og omgivelsene rundt, forklarer Olaug Hofgaard-Espeland, BREEAM-ansvarlig i Skanska.

Ifølge Hofgaard-Espeland vil kjøperne av leilighetene spare penger ved å bruke fjernvarme til oppvarming og varmt vann. I tillegg sikrer det en miljøvennlig og effektiv oppvarming i selve byggeprosessen.

— Byggeprosjektet på Bjørndalen i Kristiansand startet i 2017, i løpet av de neste ti årene skal det vokse frem en helt ny bydel med 430 boenheter og næringslokaler, forklarer Yngve Sletten, Prosjektleder med ansvar for utbyggingen på Bjørndalen.

Stor miljøgevinst – liten kostnad

Økte krav til utslippsfri byggeplass gjør at stadig flere entreprenører ser etter miljøvennlige løsninger. Det er Agder Energi Varme som står for fjernvarmen på Bjørndalen. Anlegget som nå brukes til byggvarme skal senere brukes til å varme opp både bygg og vann i de ferdige boligene.

— Grønn omstilling krever både innsats og at vi tenker nytt. Fjernvarme til oppvarming av byggeplasser er en miljøvennlig, prisgunstig og enkel løsning i bruk. Ettersom vi uansett skal levere fjernvarme til de ferdige leilighetene handler det egentlig bare om å planlegge med entreprenør slik at vi kommer i gang på et tidligere tidspunkt sier Hege Jortveit, administrerende direktør i Agder Energi Varme.

Fjernvarmen i Kristiansand utnytter overskuddsenergi fra energigjenvinningsanlegget til Returkraft og Glencore til å varme opp vannet i fjernvarmerørene. Med andre ord sirkulær ressursutnyttelse i praksis.

— Bjørndalen er blant de første byggene i Kristiansand der vi bruker fjernvarme i varmerørene som er støpt inn i gulvene som byggvarme. Ettersom dette er infrastruktur som uansett skal bygges blir det en del lavere kostnader totalt sett, samtidig blir det ryddigere på byggeplassen siden det ikke ligger kabler og rør åpent. Rent bortsett fra planlegging og at vi må endre rekkefølge på noen aktiviteter er det lite ekstraarbeid som kreves, forklarer Sletten.

Sparer 2 000 bilturer fra Kristiansand til Hovden

Byggeprosjektet Bjørndalen antas å bruke 350.000 kWh til byggvarme, og med utslippsfri løsning sparer Skanska 100 tonn CO2 i forhold til hva som er tilfelle med fossilt drivstoff. Det tilsvarer 2 000 bilturer fra Kristiansand til Hovden.

— Vi er avhengig av å tørke byggene, spesielt nå etter at byggene er blitt tette. Samtidig er det flere prosesser som krever tempererte rom. Så det å bruke miljøvennlig energi til oppvarming er et viktig bidrag for å redusere CO2-fotavtrykket vårt så mye som mulig, forklarer Sletten.

Dette er fjernvarme:

Fjernvarme er et fleksibelt energisystem som bruker vann til å transportere varmeenergi fra et sted til et annet. Det gjør fjernvarme til et system som kan nyttiggjøre seg både dagens og morgendagens energikilder.

Fjernvarme gjør det mulig å utnytte lokale energikilder som spillvarme fra industri og samfunn, som ellers går tapt. Ved å bruke energiressurser som er til overs i samfunnet, i stedet for dem det er stor etterspørsel etter, reduserer fjernvarmesystemene samfunnets totale bruk av energiressurser.

Bruk av fjernvarme avlaster strømnettet slik at elektrifiseringen kan gå raskere og ressursutnyttelsen blir bedre.

For å utnytte potensialet i spillvarme fra samfunnet, må bygg bygges med energifleksible varmeanlegg som bruker vann eller luft til oppvarming. Energifleksible varmeanlegg kan bruke ulike kilder til energi som fjernvarme, strøm og bioenergi.

Powered by Labrador CMS