Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

1000 milliarder dollar i bestikkelser hvert år

Publisert Sist oppdatert

Verdensbanken anslår at det blir betalt over 1000 milliarder dollar i bestikkelser hver år.

På den internasjonale antikorrupsjonsdagen 9. desember lanserte Standard Norge den nye internasjonale standarden ”NS-ISO 37001:2016 - Ledelsessystem for antikorrupsjon”.

Lederen av den norske komiteen som har jobbet med standarden, Kristian Thaysen, mener standarden vil bidra til å redusere omfanget av korrupsjon.

Det forekommer stor grad av korrupsjon i norske virksomheter

- Vi vet at det skjer korrupsjon i stor grad i norske virksomheter, både i offentlig forvaltning og i det private næringslivet, sier Thaysen. – Og i interaksjonen mellom offentlige virksomheter og det private nærlingsliv.

Thaysen mener det er viktig å starte et langsiktig arbeid med å bygge en solid kultur. Dette vil bidra til at det blir mindre korrupsjon på sikt.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Gi et tydelig signal utad!

Standarden gjør dette enklere da den oppsummerer mye av den viktige og gode veiledningen som finnes fra før. Den setter det sammen og gir noen klare forventninger til hva som er og bør være et minimumsnivå på et slikt antikorrupsjonsarbeid.

I tillegg er den tilpasset slik at en hver virksomhet kan bruke den. Det er ingen hindring om bedriften er liten eller stor, privat eller offentlig, men det helt klart at de bedrifter som møter en større korrupsjonsrisiko også bør tilstrebe å ta standarden raskere i bruk.

Følg oss på Facebook

Standarden gir anledning til å sertifisere seg. Thaysen understreker at dette er smart da sertifiseringsprossessen er bevisstgjørende. Da blir bedriftene enda bedre i sitt arbeid. Det er er viktig å gi et tydelig signal utad om at man tar korrupsjonsrisikoen på alvor og ønsker å være godt rustet for at korrupsjon ikke skal skje i tilknytning til egen virksomhet.