Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Annonsørinnhold:

1000 milliarder dollar i bestikkelser hvert år

Publisert   Sist oppdatert

Verdensbanken anslår at det blir betalt over 1000 milliarder dollar i bestikkelser hver år.

På den internasjonale antikorrupsjonsdagen 9. desember lanserte Standard Norge den nye internasjonale standarden ”NS-ISO 37001:2016 - Ledelsessystem for antikorrupsjon”.

Lederen av den norske komiteen som har jobbet med standarden, Kristian Thaysen, mener standarden vil bidra til å redusere omfanget av korrupsjon.

Det forekommer stor grad av korrupsjon i norske virksomheter

- Vi vet at det skjer korrupsjon i stor grad i norske virksomheter, både i offentlig forvaltning og i det private næringslivet, sier Thaysen. – Og i interaksjonen mellom offentlige virksomheter og det private nærlingsliv.

Thaysen mener det er viktig å starte et langsiktig arbeid med å bygge en solid kultur. Dette vil bidra til at det blir mindre korrupsjon på sikt.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Gi et tydelig signal utad!

Standarden gjør dette enklere da den oppsummerer mye av den viktige og gode veiledningen som finnes fra før. Den setter det sammen og gir noen klare forventninger til hva som er og bør være et minimumsnivå på et slikt antikorrupsjonsarbeid.

I tillegg er den tilpasset slik at en hver virksomhet kan bruke den. Det er ingen hindring om bedriften er liten eller stor, privat eller offentlig, men det helt klart at de bedrifter som møter en større korrupsjonsrisiko også bør tilstrebe å ta standarden raskere i bruk.

Følg oss på Facebook

Standarden gir anledning til å sertifisere seg. Thaysen understreker at dette er smart da sertifiseringsprossessen er bevisstgjørende. Da blir bedriftene enda bedre i sitt arbeid. Det er er viktig å gi et tydelig signal utad om at man tar korrupsjonsrisikoen på alvor og ønsker å være godt rustet for at korrupsjon ikke skal skje i tilknytning til egen virksomhet.