Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Vi har fått verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø!

Publisert Sist oppdatert

10. april i år ble den første internasjonale standarden for arbeidsmiljø (NS-ISO 45001) lansert hos Standard Norge. Standarden skal bidra til å forsterke fokus på problemstillingene rundt arbeidsmiljø, og ikke minst forbedring av arbeidsmiljø.

enerWE tok en prat med viktige støttespillere på lanseringen, sjekk video øverst i artikkelen.