Annonsørinnhold:

Hvilke konsekvenser vil det få dersom vi legger ned produksjon av olje og gass i dag?

Dette er et av temaene som står på dagsorden når Beeerenbergs Stian Espeseth er ute hos ungdomskoler i Bergensområdet for å fortelle om energi, klimautfordringer og bærekraftig utvikling.

Publisert Sist oppdatert

Bergen Næringsråd har skreddersydd et undervisningsopplegg der en rekke unge medarbeidere fra olje- og gassnæringen snakker med 9. klassinger som står foran viktige karrierevalg. Fra Beerenberg er det Stian Espeseth, som til daglig er ingeniør og operasjonell fagansvarlig innen isolering, som gjør denne formidlingsjobben.Mange skoler har stort fokus på miljø og energi, og interessen for temaet er økende blant elevene.

— De unge er opptatt av hvordan vi best mulig kan bevare miljøet, og da er det viktig for oss å kunne gi et nyansert bilde av olje- og gassbransjen. Vi er selvsagt også opptatt av miljøet, og det er fint å kunne fortelle elvene om hvordan vi jobber med dette i våre roller, forteller Espeseth.

Interaktiv undervisning

Espeseth er i klasserommet med elevene en hel dag der han blant annet gir dem et godt innblikk i hva han selv jobber med og hvilke karrieremuligheter som finnes i bransjen fremover.

— For at det ikke skal være en kjedelig enveiskommunikasjon har vi aktiviteter som Kahoot og gruppearbeid slik at elevene får ta aktivt del i undervisningen. Vi er innom temaer som Norge sin utvikling før og etter det første oljefunnet, velferd, energifattigdom, Oljefondet og fremtidsutsikter, sier han.

Diskusjonene er mange og et av spørsmålene er hva som skjer dersom vi tvert kutter produksjon av olje og gass.

— Vi prøver på en forståelig måte å forklare konsekvensene av dette, og at vi rett og slett ikke har nok alternative energiforsyninger som kan dekke verdens behov, sier han.

Alle monner drar

FNs bærekraftmål og global oppvarming er også viktige tema i opplegget.

— Vi reflekterer mye rundt hva som er årsakene til den globale oppvarmingen, og hvordan hver enkelt person for eksempel kan bli mer energieffektiv i hverdagen hjemme. Enkle grep slik som valg av varmepumper, induksjonstopper, bygging av smarthus er noe som alle forstår at de kan bidra med. Bare ved å dusje i fem minutter istedenfor ti minutter kan man spare miljøet mye, i tillegg til at egen strømregning blir mindre, sier han.

Mange av elevene blir også overrasket når de får høre i hvor stor grad olje faktisk anvendes.

—De fleste av oss har nok en tendens til å ta mye for gitt. Mange tenker ikke over at det er olje i utrolig mye av det vi omgis av i det daglige slik som plast, mobiltelefoner, hudprodukter, møbler, tv, legemidler og ikke minst i klær.

En drivkraft innen teknologiutvikling

Energibransjen står ovenfor store endringer, noe som innebærer både utfordringer og muligheter.

— Vi snakker mye om hvordan oljebransjen har vært en drivkraft for teknologi og arbeidsmetoder i andre næringer slik som for eksempel romfart, fiskeoppdrett og legemiddelindustri. De store oljeselskapene slik som Equinor og ConocoPhillips investerer mye i fornybar energi. Disse vil være store drivere i det grønne skiftet, og vil sakte men sikkert gå over til andre energiformer. At norsk petroleumsindustri er tilpasningsdyktig og fremtidsrettet er noe som er viktig for oss å få frem, da dette betyr mye for karrierevalget for de unge elevene, avslutter Stian Espeseth.