Annonsørinnhold:

Beerenberg har i mange år både anerkjent og satset på formannsrollen

Publisert Sist oppdatert

- Etter min mening er dette den viktigste funksjonen i et prosjekt, sier Rune Erdal, prosjektleder i Beerenberg på Mongstad.

Samtidig er den erfarne prosjektlederen opptatt av å ikke sette betydningen av de ulike rollene opp mot hverandre.

- Her på Mongstad er vi helt avhengig av at de ulike delene fungerer. Logistikk/lager, transport og prefabrikasjon er alle avgjørende for en velfungerende drift. Like fullt er det en kjensgjerning at om ikke formannsleddet fungerer, så hjelper det ikke at de andre leddene i arbeidsprosessen fungerer.

Tilretteleggeren

Beerenberg har i flere år hatt høy aktivitet på Mongstad, og internt får prosjektet ros for å være svært godt driftet med hensyn til både HMS, kvalitet og effektivitet.

- Formennene skal få medarbeiderne til å produsere. En god formann får folkene med seg, han hjelper med å finne fram utstyr og materiell - er ute i felten og bidrar. Det er helt essensielt å sørge for at laget har alt materiellet og utstyret det trenger til enhver tid, hvis ikke så mister vi mye tid, forteller Rune Erdal.

Formannsrollen innebærer også registrering av arbeidet og en del kontorarbeid.

- Vi ønsker formenn som er gode på data, slik at de får unna denne delen av jobben – som også er svært viktig – så raskt som mulig. Dette for å komme seg ut i felten igjen og følge opp og bidra i arbeidslaget sitt. Dette øker sjansen for at arbeidet blir gjort rett første gangen på en kvalitetsmessig god måte.

Mer kompleks

Tidligere var karikaturen av en formann en som kjeftet og smelte på sine underordnede og gjorde som han ville. Altså et stort rævhol på ekte bergensk. Myte eller faktisk historie, så er det i dag umulig for en formann å opptre på denne måten.

- Som formann er du nødt til å få arbeidslaget ditt med deg. Hvis ikke har du tapt. Hersketeknikkens tid er forbi. Du må være på godfot med dine medarbeidere, på mange måter være en omsorgsperson. Samtidig skal du være klar og tydelig og tørre å gi beskjed når det er påkrevd. Det er dessuten kommet flere krav formannsrollen skal følge opp. Slik sett har formannsrollen blitt mer kompleks nå enn den var tidligere, forteller Rune Erdal.

Ytterligere økt aktivitet

I 2019 skal aktiviteten på Mongstad ytterligere økes. Dette betyr også at flere nye formenn vil starte på anlegget for Beerenberg. Spesielt arbeidsintensivt blir det i forbindelse med den store stansen som starter i september.

- Vi har særlig fokus på stillas. Dette er både fordi vi har større forbedringspotensial innen dette fagområdet sammenlignet med isolering og overflate og i tillegg vil en stor del av aktiviteten under stansen være stillasarbeid.

Beerenberg arrangerer både egne formannssamlinger og utarbeider skriftlig materiale, samtidig som selskapets medarbeidere også deltar på felles samlinger initiert av oppdragsgiver. Oppfølging i det daglige er likevel kanskje det viktigste.

- Det handler om å gjøre formennene i stand til å gjøre en god jobb både i forhold til planlegging, risikovurdering, rett oppmåling av arbeidet og ikke minst det å lede arbeidslaget sitt til å levere effektivt med kvalitet og prikkfri HMS, avslutter prosjektleder Rune Erdal.