Annonsørinnhold:

Bli kjent med Beerenbergs Sherlock Holmes

Publisert Sist oppdatert

Bjørn Emil Olsen arbeider som LEAD ISO Job carding i Beerenberg.

- Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

- Jeg er en slags etterforsker som åpner opp alle dokumenter i tilknytning til kontrakten vår i Johan Sverdrup hook-up prosjektet. Jeg er på jakt etter å finne ut om det er ISO-oppdrag som skal utføres, som ennå ikke har blitt laget en arbeidsplan for. En arbeidsplan, eller jobbpakke, er selve grunnlaget for å starte et arbeid i prosjektet og vi kan rett og slett ikke ta sjansen på at noe har glippet. I utgangspunktet skal alt av Beerenbergs arbeid være definert i ISO-scopet, så dette arbeidet er altså for sikkerhets skyld. Min jobb er virkelig å grave meg ned i detaljene. I tillegg er jeg ansvarlig for at våre jobbpakkeingeniører har arbeid å utføre, som jo er et viktig bidrag til at progresjonen i prosjektet opprettholdes. 

Han fortsettter.

- I tillegg så bidrar jeg med å løse utfordringer som jobbsetterne (jobbpakkeingeniørene) står fast med, slik at de mest effektivt kan ferdigstille flest mulig jobbpakker. Jeg kvalitetssjekker dessuten samtlige jobbpakker før de overføres til produksjon.

- Hva er en typisk dag på jobb?

- Alle dokumentene og aksjoner jeg skal gjennomgå kommer opp i MyTask i planleggingsverktøyet til prosjektet (PIMS). Det er viktig at denne listen ikke blir for lang, og jeg har som mål at den skal være helt tom når arbeidsdagen er over – noe som kan føre til lange dager. Jeg har dessuten mye kontakt med med kollegaer i Beerenberg og på tvers av disiplinene i Aker Solutions og Kværner, som er våre samarbeidspartnere i dette prosjektet. Det er viktig å ha direkte kontakt med folk.

Han forteller at han har jeg mye kontakt med feltingeniørene offshore, som gjerne har spørsmål i forhold til jobbpakkene eller nytt scope som skal jobbsettes.

- Dette kanaliseres i størst mulig grad til meg, slik at jobbpakkeingeniørene ikke skal bli avbrutt i sitt arbeid. Erfaringsmessig er det en del uforutsette ting som oppstår i et hook-up prosjekt. Det gjennomføres på relativt kort tid og det er vanskeligere å lage og innarbeide faste rutiner sammenlignet med et vedlikeholdsprosjekt som gjennomgående har et mye lenger tidsperspektiv.

Bjørn Emil Olsen forteller at det blir det mange enkeltavklaringer underveis i prosjektet, og at disse kan også komme i helger fra de som jobber offshore.

- Jeg er derfor også tilgjengelig på e-post og telefon i helgen for å betjene dette så effektivt som mulig, men av og til skrur jeg av telefonen.

- Hvilke utfordringer møter du?

- Det kommer jo an på hva man definerer som utfordringer. Jeg løser oppgavene etterhvert, enten det er avklaringer i forhold til utførelse, metode eller om noe ikke er jobbsatt. Det som er fint med Johan Sverdrup hook-up prosjektet er at alle medarbeiderne jobber integrert – det å jobbe integrert har faktisk fått en helt ny betydning for meg. I dette prosjektet jobber vi sammen på tvers av selskapene og da blir også alle utfordringer mye enklere å løse.

- Kan du beskrive din drømmedag på jobb?

- Det er en dag med «bånn gass» - det å ha lite å gjøre er kjedelig. Og jeg klarer å levere det jeg har lovet. Dessuten er det alltid kjekt med nye ting. Jeg liker å tilegne meg nye systemer og nye måter å gjøre ting på. I tillegg er jeg alltid interessert i å lære av andre kollegaer, så en dag der jeg lærer noe nytt er en god dag. Så må jeg bare legge til at det er fantastisk å jobbe sammen med så mange dyktige kollegaer både internt i Beerenberg og eksternt.

- Hvorfor tror du det ble akkurat denne jobben?

- Jeg begynte som stillasbygger i Beerenberg i 1984. Deretter har det gått sin gang, fra stillas til brannisolering, metallisering, overflatebehandling og engineering. Jeg var ute av Beerenberg i årene 2006-08, og kom tilbake som planlegger på Kårstø. Etter ett år overtok jeg også ansvaret for Beerenbergs engineeringsaktivitet på Kårstø.

I 2014 startet han å jobbe med Nyhamna Expansion Project på Stord før han gikk til Gina Krog-prosjektet i 2016 og så videre med Johan Sverdrup.

- Opp igjennom har jeg både vært prosjektleder og plassleder, formann og QC, men det er på engineering og jobbsetting jeg trives best. Jeg tror nok det ble denne jobben på grunn av min interesse for å tilegne meg kunnskap om andre disipliner. Det har gitt meg en bred erfaring. I tillegg liker jeg detaljer. Jeg liker å finne ut av ting, og i detaljene så finner du det meste.