Annonsørinnhold:

Den virtuelle verden er en del av min hverdag

Publisert Sist oppdatert

Intervju med Tom Sørensen, Teknisk fagansvarlig overflate i Beerenberg.

I jobben din som teknisk fagansvarlig for overflate, hva vil du beskrive som de viktigste oppgavene?

Overflatefaget innebærer i all hovedsak å fjerne rust og påføre ny maling som skal hindre rustdannelse gjennom sandblåsing eller ultra-høytrykk-spyling. Sandblåsing brukes mest ved fjerning av rust, og ultra høytrykk spyling (UHT) er en noe mildere behandling og benyttes oftest for å fjerne maling. UHT kan også brukes på nybygg, men her er sandblåsing best egnet for å skape en overflateprofil som malingen kan forankres i.

Undersøkelser viser at 3-4% av BNP i den vestlige verden er knyttet mot korrosjon, både utbedring i forbindelse med vedlikehold, men også mot nybygg. Ifølge Statistisk sentralbyrå var BNP i Norge i 2011 2750 milliarder. 3-4% av dette utgjør 82,5-110 milliarder det året. Det er med andre ord enorme verdier som blir brukt i dette faget.

Tom Sørensen, Teknisk fagansvarlig overflate i Beerenberg.
Tom Sørensen, Teknisk fagansvarlig overflate i Beerenberg.

En av mine viktigste oppgaver er å holde den styrende dokumentasjonen oppdatert i henhold til blant annet kundekrav og arbeidsmiljøloven. Krav endres kontinuerlig og systemer oppdateres med jevne mellomrom, og vi må selvsagt sørge for at vi handler i henhold til gitte retningslinjer.

Det kommer også stadig nye produkter og løsninger på markedet som jeg holder meg oppdatert på. Innen teknologi skjer utviklingen utrolig raskt og jeg ser på hvilke nyutviklinger som kan være nyttig for vårt selskap å teste ut, og i noen tilfeller adoptere for å utvikle selskapet videre i riktig retning.

For å neve et konkret eksempel er jeg leder for en prosjektgruppe som ser på muligheter innen bruk av viritual reality (VR) briller. Det vil si at når en operatør skal gjennomføre en praktisk test, for eksempel sprøytemaling i en tank, kan tanken 3D-modelleres og kandidaten kan både forberede seg og gjennomføre testen ved hjelp av VR briller og en spillkontroll utformet som en malersprøyte. Kandidaten kan raskt se hvor han gjør feil eller hvor det er forbedringspotensialer. Testen utføres på land og skal på sikt forhåpentligvis kunne erstatte tradisjonell site test, som er en kvalifiseringstest for ufaglærte.

Når denne teknologien kommer helt på plass vil det resultere i forbedret produktivitet, kostbesparelse og gi styrket HMSK.

Jeg tror at denne måten å jobbe på fremover vil være attraktivt for de som skal utføre jobben og at det appellerer til de unge.

Beerenberg bruker VR.
Beerenberg bruker VR.

Kan du forsøke å beskrive hvordan en arbeidsdag kan være for deg?

Kontorplassen min er på Kokstad, men jeg er mye ute i prosjektene på befaringer, kvalitetsrevisjoner og rett og slett for å ha en god dialog med formenn og operatører. Dette er viktig for å bli kjent med menneskene på tvers av Beerenberg og samtidig få førstehånds kunnskap om de ulike prosjektene. Jeg har dermed veldig stor variasjon i arbeidshverdagen.

Dialog med prosjektledere er også en viktig oppgave i min hverdag. Det er de som kjenner behovene ute i feltet og som kan gi meg nødvendig input. Med min innsikt i hva som finnes av muligheter og deres erfaring og kjennskap forsøker vi sammen og finne løsninger på ulike utfordringer og tiltak som gir forbedringsmuligheter.

Hvilke utfordringer pleier du å møte i arbeidshverdagen?

Vi søker alltid å finne løsninger som gir best mulig kvalitet på jobbene vi utfører. Jeg får stadig tips fra kollegaer ute om forbedringsmuligheter. Da er det min oppgave å sjekke dette opp mot kravene vi allerede har, og se på om dette lar seg gjøre. Noen ganger kan endringer være hensiktsmessig og i tråd med våre egne prosedyrer og kundens krav. Andre ganger er de spesifikke kravene utformet slik at de ikke kan brytes selv om intensjonen er god.

Hva vil du beskrive som en optimal dag på jobb?

Når vi innfører ny teknologi, som er banebrytende og som blir godt mottatt av de som skal anvende denne. Samme dag får jeg også tilbakemelding fra kunde om at en sak er godkjent og vi kan sette den i drift. Gode tilbakemeldinger fra de som utøver arbeid ute i feltet er også kjekt å få. Vi som er fagansvarlige gjør mye arbeid som vi ikke vet resultatet av før det er utprøvd av de som jobber ute i feltet. Når de er fornøyd med resultatet og melder tilbake at vårt arbeid har gitt ønsket resultat er det alltid veldig kjekt.

Hva har ledet deg inn i denne rollen?

Jeg startet min yrkeskarriere i bygg- og anleggsbransjen og gikk etter hvert over i olje og gass. Jeg ble kontaktet av Beerenberg for denne stillingen, som jeg fant veldig interessant. Jeg jobbet som arbeidsleder for overflate i min forrige jobb og trodde at rollen som teknisk fagansvarlig skulle være noenlunde lik. Men der tok jeg veldig feil, og læringskurven har vært bratt. Jeg er heldig som sitter i et flott fagmiljø med erfarne fagansvarlige fra de andre ISO-disiplinene, og har fått god hjelp og støtte fra dem.