Annonsørinnhold:

- Det er viktig å jobbe integrert

Publisert Sist oppdatert

Johan Sverdrup-prosjektet består, for konstellasjonen Aker Solutions, Kværner og Beerenberg, av to store operasjoner. Den første delen, som er den mest arbeidskrevende, er oppkoblingen (hook-up) av riser-plattformen. Den andre delen er oppkobling av boligkvarteret (LQ).

- Vi er nå inne i den avsluttende fasen av den første delen der 85 prosent av arbeidet er ferdig. Samtidig er vi i forberedelsesfasen for oppkoblingen av den neste plattformen, altså boligkvarteret som kommer fra verftet på Stord.  Det gledelige er at vi totalt sett ligger foran skjema, forteller prosjektleder Anton Hove.

Involvert tidlig

Æren for å være i rute deler prosjektlederen med kunde, Equinor, som etablerte både en god strategi og en god kultur for prosjektet.

- Grundig planlegging i forkant stod sentralt i strategien, som inkluderte erfaringsoverføring fra tilsvarende prosjekter, ikke minst fra oppkoblingen av Gina Krog. Et av de viktige punktene var at vi (Aker Solutions/Kværner/Beerenberg) ble involvert tidlig i planleggingen av prosessen. Blant annet reiste mer enn 50 nøkkelpersoner fra alle tre selskapene til Korea der riser-plattformen ble bygget, både for å gjøre seg kjent med plattformen og for å bidra til at alt var klart for å starte oppkoblingen når plattformen kom til Norge i moduler.

- Denne typen forberedelser gjør at du får en god stafettpinne mellom de ulike deler av et slikt prosjekt. Når vi var nede i Korea og var om bord i plattformen kunne vi kommentere på ting vi mente var utfordrende i forhold til oppkoblingsjobben. På den måten var det mulig å gjøre nødvendige grep i etappene før vi overtok jobben, sier Anton Hove.

Integrert samarbeid

Totalt sett vil Johan Sverdrup-prosjektet bestå av ca. 66 millioner arbeidstimer med alt fra planlegging, bygging av de fire plattformene på verftene til den siste testingen før driften tar over. Hook-up prosjektet for Aker Solutions, Kværner og Beerenberg står for ca. 1,5 millioner timer av dette.

- Det er veldig mange ulike aktører som skal samarbeide på et slikt prosjekt. Vi som utfører oppkoblingen av installasjonene jobber i disse dager side om side med de som har ansvaret for testing av anlegget og også med de som skal overta driften. Det er vanskelig å sitte i hver sin leir med hver sin leveranse, så derfor er det viktig å jobbe integrert med både kunde og de andre samarbeidspartnere. I dette prosjektet har vi blant annet hatt ulike arbeidsfora der vi har blitt kjent både som Johan Sverdrup-kollegaer og i tillegg kjent med hverandres prosesser og utfordringer.

Fokuset på et integrert samarbeid har bidratt til den gode tonen som er i prosjektet og Hove ønsker også å fremheve Beerenberg som en viktig bidragsyter på dette området.

- Jeg opplever at Beerenberg både er profesjonelt faglige samtidig som medarbeiderne er veldig imøtekomne med å finne samarbeidsformer – og det er tydelig at det ligger i bedriftskulturen. Så opplever jeg på veldig mange nivåer i selskapet at medarbeiderne er ærekjære i det å få gjort en god jobb. Kombinasjonen av dette er veldig fin, sier Anton Hove.

Imponert over sikkerhetskulturen

Prosjektlederen opplever dessuten at medarbeiderne i Beerenberg er veldig disiplinerte når det kommer til sikkerhet. Han har latt seg imponere over hvordan bedriften har innarbeidet et regelverk og væremåter i forhold til hvordan både observasjoner og hendelser rapporteres.

- Beerenberg tenker alltid sikkerhet i gjennomføringen av jobben. Jeg opplever at selskapets medarbeidere har en veldig god forståelse av hva sikkerhet betyr og hvorfor fokuset på det er så viktig ute i havet. Holdningen er at “jeg følger regler fordi det skal være trygt.” Og her har alle noe å lære, sier Anton Hove.

Beerenbergere på Johan Sverdrup. (Foto: Beerenberg)
Beerenbergere på Johan Sverdrup. (Foto: Beerenberg)

Prosjektleder for Beerenberg, Fredrik Myge, er glad for omtalen fra Anton Hove. Han er også enig i Hoves beskrivelse av den positive tonen i prosjektet.

- Samarbeidet og fellesskapstanken i dette prosjektet oppleves helt ut i den spisse enden, noe som er veldig positivt. Alle blir involvert og føler seg som fullverdige medlemmer. Det å oppleve respekt på denne måten bidrar også til at du som medarbeider uansett hvilket nivå du befinner deg på er villig til å brette opp ermene og gi en ekstra innsats.

To tanker samtidig

Neste fase av hook-up prosjektet vil ha et ganske trangt tidsløp, fra boligkvarteret kommer for oppkobling i mars/april til det skal være ferdig  før sommeren for innflytning.

- Det er det trangeste og mest kompliserte tidsløpet vi har, og som krever en mye større presisjon enn ved en volumjobb slik som riser-plattformen er.  I neste fase må vi treffe 100 prosent på presisjon, og derfor må vi planlegge enda mer detaljert. Så er prosjektet av en sånn natur at det alltid dukker opp uforutsette ting - det kan være så banalt som skiftende vær. Dette krever større kontroll og man må evne å forutse konsekvenser hvis man må gjøre endringer underveis, forteller Hove.

Hvordan håndteres perioden prosjektet befinner seg i nå, med ferdigstillelsen av riser-plattformen og samtidig planlegging av oppkobling av boligkvarteret?

- Å ha et prosjekt som er i to faser på en gang, står faktisk på risikolisten vår. Vi må sørge for å ha nok tid til begge deler, noe som er utfordrende. Du kan fort bli slukt av en operasjon som er pågående. Vi må rett og slett evne å ha to tanker i hodet samtidig, avslutter Anton Hove.