Annonsørinnhold:

Jobber kontinuerlig for å redusere risiko

Publisert   Sist oppdatert

Hånd- og arm vibrasjoner fra håndholdt verktøy har vært og er en utfordring innen ISO- bransjen og oljebransjen for øvrig. Beerenberg var en av de første aktørene i bransjen til å sette vibrasjonseksponering på dagsorden, sier Linda Aumo spesialist Helse og Arbeidsmiljø i Beerenberg.

- Lenge før vi fikk et nasjonalt regelverk på dette var Beerenberg i gang med målinger for å kartlegge vibrasjonseksponering ved bruk av ulike verktøy, og vi har brukt mye ressurser internt for å hele tiden ha best mulig kunnskap om hvordan vi kan redusere vibrasjon med formål om å styrke HMS, forteller Aumo.

Tidlig ute med kartlegging av risiko

Så tidlig som i 2002 startet Beerenberg, i samarbeid med Kokstad bedriftshelsetjeneste, målinger av vibrasjoner

-Vi har hatt kontinuerlig testing av ulikt utstyr, enten i egen regi eller i samarbeid med andre, blant annet har vi benyttet oss mye av bedriftshelsetjenesten. På bakgrunn av alle gjennomførte målinger er det utarbeidet et støy- vibrasjon,- og ergonomiregime som regulerer og begrenser arbeidstiden ved bruk av håndholdt verktøy, forteller Aumo.

- Vi har revidert dette regimet etterhvert som vi har tilegnet oss mer kunnskap, og det vil vi fortsette med fremover. Beerenberg var en sterk bidragsyter, både med data og deltagere, i Norsk olje & gass sitt støy og vibrasjonsprosjekt som ble gjennomført fra 2011 til 2013.

Som et ledd i å styrke kunnskapsgrunnlaget ytterligere ble det ble det i 2014 gjennomført en omfattende undersøkelse blant selskapets ansatte for å kartlegge eksponering og forekomst av symptomer på negative konsekvenser ved bruk av vibrasjonsverktøy.

- Responsen var veldig positiv og vi opplevde en stor oppslutning blant våre arbeidstakere, noe som gav oss tilgang til verdifull informasjon til videre arbeid.

Forlenget arbeidstid

Til tross for allerede mye innsamlet data gjennomførte Beerenberg, i samarbeid med Sinus, en ny undersøkelse i 2016. Denne gangen for å se på den reelle vibrasjonsdempingen til ulike hansker.

-Målet var å avklare om vibrasjonsdempende hansker kan bidra til å redusere vibrasjonseksponering fra ulike håndholdte vibrerende verktøy. Ved å identifisere hvilke hansker som har effekt til hvilket typer verktøy, kan man oppnå både en HMS-gevinst og en effektivitetsgevinst. Dette vil da igjen bety at vi vil oppnå en kvalitetssikret oversikt over effekten ved hanskebruk og dermed redusert risiko for vårt personell. I tillegg ønsket vi å se på om vi kunne oppnå forlenget tillatt brukstid av håndholdt verktøy, sier hun.

Det ble utført flere tusen målinger som igjen gav en enorm mengde kombinasjoner som ble analysert for å finne gjennomsnittlig måleverdi. I ettertid ble det tilgjengeliggjort en oversikt over ulike kombinasjoner av hanskene testet mot ulike typer verktøy.

Positive resultat

- Kontinuerlig testing og kunnskapsinnhenting gir oss verdifulle svar, i tillegg til økt kompetanse og en brukervennlig database med tilgjengelig resultater. I de aller fleste tilfeller vil bruk av hansker gi en positiv effekt. Vi fikk ikke testet i alle ønskelige situasjoner slik som i ulikt vær og temperaturer, underlag og andre elementer som kan påvirke vibrasjonseksponeringen fra de ulike verktøyene. Likevel er vår helt klare anbefaling å bruke vibrasjonsdempende hansker så lenge brukeren opplever å ha nytte av dem, avslutter Linda Aumo.