Annonsørinnhold: enerWE Partner

Beerenberg inngår ny Johan Sverdrup-kontrakt

Beerenberg har signert en ny avtale med Aibel om isolasjonsleveranser til bygging av Johan Sverdrups MSF-modul i Thailand.

Avtalen gjør at Beerenberg nok en gang bidrar i et betydelige prosjekt innen utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet.

- Vi er svært tilfredse med at Aibel har valgt Beerenberg som samarbeidspartner og ser frem til å kunne bidra med vår kompetanse og kapasitet. Tildelingen viser at satsingen i Asia gir oss muligheter til å tilby gode løsninger til våre kunder, sier konsernsjef Arild Apelthun.

Starten på et industrisamarbeid

Prosjektet innebærer både produksjon og installering av det totale isolasjons-scopet på MSF-modulen, og har en estimert verdi på NOK 75 millioner.

- Vi planlegger at produksjon av isolasjonsmateriell, inkludert Beerenbergs egenutviklede Benarx® -produkter, skal skje lokalt i Thailand. Isoleringsproduktene utgjør en betydelig del av avtalen. Vi ser at kombinasjonen av våre egenutviklede produkter og leveransekvalitet er noe som gir merverdi for prosjektet, forteller Apelthun.

Denne kontrakten representerer også starten på et industrisamarbeid mellom Beerenberg og det thailandske selskapet DSL. Sammen har de to selskapene opprettet Beerenberg DSL LTD, som formelt har signert kontrakten.

- Vi ser for oss et langsiktig samarbeid, der Beerenbergs produktportefølje og isoleringsekspertise kombineres med dyktige lokale ressurser. DSL har ikke bare kompetanse innen isolering, men også innen flere andre av Beerenbergs relevante fagområder.

Betydelig kompetanse og erfaring

Beerenberg DSL LTD vil ha ansvaret for fabrikken som etableres i tilknytning til Aibels verft i Leam Chabang i Thailand. Fabrikken kan levere til andre prosjekter både i det lokale markedet og i regionen. Aller først skal MSF-modulen gjennomføres, som på det meste vil innbefatte ca. 100 personer i arbeid.

- Planleggings- og engineeringsarbeid gikk umiddelbart i gang etter kontraktssigneringen. Deretter vil produksjonen av isoleringsmateriell starte i juni, mens selve installasjonen på site er planlagt igangsatt til begynnelsen av august. Totalt strekker prosjektet seg frem til første kvartal 2021.

Beerenberg inngikk for ca. ett år siden en avtale med Aibel om et større oppdrag på Johan Sverdrups P2 Topside-prosjekt. Dette er nå i gang ved Aibels verft i Haugesund og inkluderer disiplinene stillas, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse, arkitekttjenester i tillegg til isolering. I tillegg har selskapet tidligere bidratt i Johan Sverdrup Hook Up-kontrakten.

- Gjennom en rekke kontrakter både nasjonalt og internasjonalt, har Beerenberg allerede omfattende erfaring og har opparbeidet betydelig kompetanse om Johan Sverdrup-prosjektet. Dette er kunnskap som vi vil bygge videre på i årene som kommer, i både større og mindre prosjekter både i og utenfor olje og gass-markedet, avslutter Arild Apelthun.