Annonsørinnhold:

Det er størrelsen som teller

Beerenberg har viet mye tid for å redusere støy på arbeidsplassen. Nå er en lyddemper for sandblåsing under utvikling. Fagsjef for overflate, Tom Sørensen, viste nylig frem prototypen på konferansen Overflate 2019.

Ideen kom fra Beerenbergere som jobber med sandblåsing offshore. De ønsket å forbedre både HMS og produktivitet. Sandblåsing er en utbredt og velegnet forbehandlingsmetode i forbindelse med overflatebehandling (maling). Utfordringen er det høye støynivået fra komprimert luft som ekspanderer når sandkornene blåses mot overflaten i 700 km/t.

Inspirert av jaktvåpenet

Sandblåser man for eksempel inne i en tank er det vanlig å bli eksponert for 125 desibel (dbA) støy. Etter en time og 53 minutter med et slikt høyt støynivå må arbeideren ha stilletid resten av arbeidsdagen. Om bord på en plattform fører dette til at det blir mye tid i ro – noe som er lite effektivt.

— Noen av våre folk på verkstedet, som i tillegg har stor interesse for jakt, fikk i oppgave å løse utfordringen med å redusere støy. De lot seg inspirere av lyddemperen de har på jaktvåpenet sitt. Dermed begynte vi å utvikle en lyddemper vi kunne skru på utsiden av blåsedysen etter samme prinsipp som på et våpenløp, forteller Tom Sørensen, fagansvarlig for overflate i Beerenberg.

Lengden på lyddemperen

Det som skjer i en lyddemper er at overflaten absorberer lyden. Jo større overflate en lyddemper har, jo mer lyd blir absorbert. - Selv om det er størrelsen som teller, må man balansere mellom flere faktorer her. Jo lenger lyddemperen er, jo dårligere plass har man til å sandblåse. En lang lyddemper gir også sandkornene luftmotstand over lengre avstand før de treffer arbeidsstykket, noe som gjør sandblåsingen mindre effektiv.

200 prosent økning i arbeidstid

Lyddemperen Tom Sørensen viser frem kan skaleres etter ønsket effekt. Han ser for seg at selskapet vil utvikle ulike lyddempere med fast lyddemping, for eksempel 3, 5 og 8 db.

— Hvis man demper støyen under arbeid i tank med for eksempel 5 db, så er det mulig å sandblåse i nesten seks timer i stedet for under to timer, som er en 200 prosent økning i effektiv arbeidstid. I praksis betyr dette at man kan redusere bemanningen fra seks til to personer for å fylle en hel arbeidsdag offshore. Dermed vil lyddemperen kunne gi store besparelser, bedret HMS og samtidig bidra til redusert miljøfotavtrykk.