Annonsørinnhold: enerWE Partner

Kompetanseutvikling er vinn-vinn

- Dyktige ledere og engasjerte medarbeidere produserer mer effektivt, leverer bedre kvalitet og er mer tilfredse med å jobbe i bedriften, forteller Gro Hatleskog, konserndirektør for Business Support i Beerenberg.

Det å satse på å utvikle bedriftens medarbeidere er en av bærebjelkene i Beerenberg.

- Vi er et bemanningsintensivt selskap, noe som gjør det å prioritere kompetanseutvikling for medarbeiderne til noe helt grunnleggende, sier Gro Hatleskog.

Trivsel og resultat Satsningen på kompetanse er overordnet inndelt i ledertrening, fokus på fagkompetanse og opplæring i bedriftens digitale verktøy. I mange av selskapets mer enn 40 år lange historie har det vært en rekke satsninger på styrket fagkompetanse, blant annet innen fagbrev og fagspesifikke kurs. For litt mer enn 10 år siden etablerte Beerenberg også ledertrening med utgangspunkt i bedriftens verdier og visjon, som har hatt stor påvirkning på kulturen i selskapet.

- Det å ha dyktige ledere til å engasjere folk øker trivselen og er en viktig driver for resultat, forteller Hatleskog. Konserndirektøren legger til at Beerenberg nå også vil styrke satsningen på opplæring innen de digitale verktøy.

Målrettete kurs

Samtidig så må tiltakene være målrettet. Det å ha generelle lederkurs har hun ikke noe tro på. -

Kursene våre henger nøye sammen med selskapsstrategien. Og det nytter heller ikke å ha kurs uten at innholdet henger sammen med hverdagen i bedriften. For eksempel vil et ledertreningskurs ha liten verdi hvis det ikke følges opp på alle ledernivå, på samme måte som et kurs i Office 356 må spisses mot de verktøyene kursdeltakeren har behov for i arbeidshverdagen.

- Behovene til bedriften står i fokus, de ansatte får ikke kurs fordi det skal være kjekt. Samtidig er det en klar sammenheng med målrettede kurs og trivsel på arbeidsplassen. Det handler om mestring, noe som alltid er positivt.

Fagsatsning på overflate

Denne høsten har en av hovedsatsningene til Beerenberg vært fagkurs innen overflate. Dette har sammenheng med at det på sikt er behov for å styrke antallet medarbeidere i selskapet som har faglig spisskompetanse innen dette feltet. 30 personer har til nå vært gjennom programmet som inkluderer både praktisk opplæring og faglige diskusjoner.

-For meg er dette en fin mulighet til å få en mye bedre forståelse for faget og for å kunne tilegne meg en spesialkompetanse som mange ikke lenger besitter, sier Jakub Willhelmsen, som er operatør i Beerenberg på andre året.

Fagansvarlig for programmet, Jan- Martin Dypfest, er fornøyd med at overflateprogrammet er en del av selskapets satsningsområder.

- Gjennom denne typen kurs ønsker vi å skape en felles plattform og forståelse for hvor viktig denne typen kompetanse er for selskapet. Jeg synes at dette opplegget har bidratt til at vi har fått frem mange gode læringspunkter og en understrekning av betydningen av kvalitet og nøyaktighet i arbeidsutførelsen, sier Jan-Martin Dypfest.