Annonsørinnhold:

Foto: Beerenberg
Foto: Beerenberg

- Viktig med felles forståelse for videreutvikling av HMS-arbeidet

I arbeidet med forebygging av hendelser og personskader, kvalitet i alle ledd og en sterk verneombudstjeneste arrangerte Beerenberg denne uken HMSK-dag med kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

HMSK-programmet 2019-2020 var gjennomgangstemaet for alle foredragene på HMSK-dagen.

- De tre prioriterte områdene ble valgt til denne dagen basert på hva vi har identifisert av områder hvor vi har forbedringsmuligheter, men også fordi vi på disse områdene har etablert ambisjonsnivåer som vi må jobbe sammen mot som selskap, sier Steinar Kobbeltvedt HMSK-direktør i Beerenberg.

Forebyggende arbeid virker Steinar Kobbeltvedt (avbildet under) understreker at det å samle ansatte fra ulike deler av organisasjonen, sammen med kunder og leverandører gir en stor verdi.

Foto: Beerenberg
Foto: Beerenberg

- Men det viktigste er selvfølgelig at vi kan få en felles plattform og forståelse for betydningen av å videreutvikle HMSK-arbeidet i selskapet, sier han.

De 120 deltakerne fikk en dag med et variert faglig innhold i tillegg til noen sterke historier som illustrerte viktigheten av å ha kontinuerlig fokus på sikkerhet for å redusere og forebygge hendelser og personskader samt arbeidsrelaterte sykdommer.

Det sistnevnte ble blant annet illustrert i gjennomgangen av Beerenbergs egne helseovervåkingsundersøkelse. Silje Vaage Handegård fra Stamina, bedriftshelsetjenesten til Beerenberg, presenterte klare funn som viser at forebyggende arbeid gir gode resultater innen HMS, noe som understreker viktigheten av å jobbe videre med risikoreduserende tiltak.

Kvalitet og nøyaktighet i utførelsen

Geir Harris i Beerenberg fortalte om ulike risikoområder som er forbundet med kritisk vedlikehold og gav de fremmøtte et godt innblikk i risikoelementer som kan forårsake en storulykke. Han illustrerte situasjoner med mangler i forhold til forbehandling, rengjøring og malingsarbeid som gir risiko for rustdannelser og dermed svekkelse av integritet på eksempelvis gassførende rør. Geir Harris fikk frem mange gode læringspunkter og en fin understrekning av betydningen av kvalitet og nøyaktighet i arbeidsutførelsen.

I tillegg hadde Eva Hølmebakk fra Petroleumstilsynet fokus på verneombudtjenesten og partsamarbeid, mens Odd Sevland stod frem med sin historie som kunne endt som en fatal tragedie, men som nå er blitt en historie om læring for å unngå ulykker. Anette Harris snakket dessuten om positivt stress og hvordan dette er knyttet opp mot prestasjon i arbeidslivet.

- Gjennom denne typen samlinger ønsker vi å bidra til ytterligere bedret HMSK-kultur i Beerenberg, og jeg har inntrykk av at innholdet både var tankevekkende og lærerikt i så måte, avslutter Steinar Kobbeltvedt.