Annonsørinnhold:

Foto: Beerenberg
Foto: Beerenberg

Ansetter talenter fra andre bransjer

Praksiskandidater er et satsningsområde som i første omgang var et pilotprosjekt for Beerenberg.

Publisert Sist oppdatert

- Det har en stor verdi å få tilført personell som har erfaringer fra andre bransjer og som ofte ser ting med nye øyner, sier Bjørn Åge Spurkeland, ISO-leder på Statfjord B, om praksiskandidatene i Beerenberg.

Til nå har 68 kandidater startet et opplærings- og onboardingsprogram med varighet over flere måneder.

Praksiskandidater er et satsningsområde som i første omgang var et pilotprosjekt for Beerenberg der målet er å ansette talenter fra andre bransjer som ønsker å utvikle seg innen ISO-fagene og på sikt ta et fagbrev. Til nå har 68 kandidater startet et opplærings- og onboardingsprogram med varighet over flere måneder. Prosjektet er blitt en suksess og selskapet har nå implementert dette til å bli et standardisert opplæringsløp.

- Bakgrunnen for dette initiativet var at vi så at tilstrømningen til bransjen har vært fallende over lang tid, og det er faktisk slik at de fleste skoler i Norge har lagt ned linjer med fagområder som tidligere rekrutterte folk til vår bransje, sier ansvarlig for dette programmet Eirin Sælen.

Foto: Beerenberg
Foto: Beerenberg

Mangel på ny arbeidskraft er en utfordring, ikke bare i Beerenberg, men i hele bransjen og i alle yrkesfag. - Dette gjør noe med rekrutteringen til faget og tilgangen på fagbrev. Vi var dermed nødt til å tenke nytt for å tiltrekke arbeidskraft fra andre segmenter enn det selskapet vanligvis rekrutterer i fra, slik som bygg og anlegg, samferdsel og industri, sier hun.

Omfattende onboardingsprogram

Opplæringsløpet er omfattende og starter med to uker teori og praksis på land, samt en uke med nødvendige utreisekurs.

- Kandidatene får blant annet innføring i selskapets visjon og verdier, HMS, etikk, bemanning, lønn- og system, medarbeiderutvikling, demonstrasjon av verneutstyr og ikke minst en gjennomgang fra driftsavdelingene i Beerenberg, sier Sælen.

Etter to dager med informasjon er det tid for praktiske kurs innen fagområdene isolering, stillas og overflate. -Dette innebærer to uker med praktisk opplæring på Kokstad eller på en lokasjon i nærheten, for å istandsette kandidatene best mulig innen selskapets arbeidsrutiner og oppgaver ved utførelse av arbeid innenfor de ulike disiplinene.

Positive opplevelserThorben Steinsland og Ivar Andre Risanger Framnes er to av kandidatene som søkte på jobb innen henholdsvis overflatebehandling og isolering, og er begge på sin første offshore tur på Statfjord B.-Jeg har tre års erfaring fra betongfaget, og skjønte at dette var en mulighet til å søke meg til olje og gass, noe jeg har tenkt på en stund, sier Steinsland som forteller at en bekjent tipset han om dette programmet. -Jeg så spesielt frem til opplæring i forkant av første utreise. De to første dagene på hovedkontoret gav meg et godt innblikk i selskapet og det var spesielt kjekt at konsernsjefen ønsket oss velkommen første dagen, sier han.

Risanger Framnes er spesielt fornøyd med fokuset på HMS.- Jeg har alltid visst at det var stort fokus på sikkerhet, et inntrykk som ble enda mer forsterket i løpet av opplæringsukene og etter at jeg kom ut på plattformen, sier han.

Han tror opplegget rundt praksiskandidater har gjort oppstarten på arbeidshverdagen enklere.

- I den praktiske opplæringen lærte jeg å isolere på alle typer kasser og kunne prøve og feile med instruktører som korrigerte og veiledet hele tiden, sier han, og legger til at det hadde vært mye verre å bare bli sendt rett ut på jobb uten denne muligheten.

Tett oppfølging

Tett oppfølging fra både drift og HR i forkant av første utreise og underveis er en del av opplegget.

- Ved første utreise møter de en fadder ved heliporten som hjelper med innsjekk, drakter og håndtering av bagasje. Fadderen har også ansvar for den faglige og sosiale oppfølgingen under hele turen, sier Sælen.

Steinsland syntes at mottakelsen i forbindelse med første utreise var til god hjelp.

- Å bli møtt av en som hjalp meg med alt det praktiske og fulgte med i helikopterturen føltes veldig trygt da dette var en uvant situasjon for meg, sier han.

På plattformen ble han i tillegg møtt av verneombud, sikkerhetsleder, ISO leder og plattformsjefen om bord.

- Jeg fikk omvisning på anlegget og en sikkerhetsgjennomgang og instruksjon av livbåter. Jeg følte meg ivaretatt og inkludert allerede på første turen, sier han.

Fjerde offshoretur

Remco Schouten er en av kandidatene som har vært med fra starten og er nå på sin fjerde rotasjon i Nordsjøen som stillasmontør. Schouten har hele tiden hatt Statfjord B som arbeidssted.-Det har vært veldig bra for meg å komme tilbake til samme arbeidsplassen hver gang. Da vet jeg at jeg kommer til et sted der jeg er kjent med både områdene, systemene og personellet på plattformen. Det er veldig mye å sette seg inn i og det tar tid å bli kjent med kulturen og menneskene, sier han.

Foto: Beerenberg
Foto: Beerenberg

Imponert ISO leder

Bjørn Åge Spurkeland er ISO-leder på Statfjord B og har tatt imot noen av de ferske kandidatene allerede. Han er svært positiv til dette opplæringsprogrammet og er imponert over initiativet kandidatene viser.

- De er ikke redde for å spørre og har mestret de faglige utfordringene på en veldig god måte. Det har også en stor verdi å få tilført personell som har erfaringer fra andre bransjer og som ofte ser ting med nye øyner. Da kan vi som har vært der en stund både lære fra oss og samtidig blir stilt kritiske spørsmål, noe som oppleves som både givende og nyttig, sier han.

Foto: Beerenberg
Foto: Beerenberg

Rask fremgang

Spurkeland berømmer også den raske fremgangen til kandidatene.

- Schouten har vi meldt opp til fagbrev allerede. Han har hatt en fantastisk utvikling på kort tid og er langt på vei til å bli en selvstendig stillasbygger, sier Spurkeland.

Han mener at dette er et resultat av det opplæringsløpet disse kandidatene har vært en del av.

- Jeg ser helt klart at denne kombinasjonen av både teoretisk og praktisk opplæring gir et godt fundament før de skal offshore første gang.

Han tror også at utvelgelsesprosessen i forkant er et av suksesskriteriene for at dette er en vellykket satsning.

- Det er gjort en nøye selektering i forkant og de utvalgte kandidatene er ambisiøse og tydelig vant med å jobbe. Dette gjør at de er godt rustet til den jobben de skal starte på, mener han. -Vi må selvsagt bruke litt tid i starten for å få de etablert i laget og i de ulike praksisene vi har på plattformen, men på lang sikt har dette en stor verdi for selskapet.

Foto: Beerenberg
Foto: Beerenberg

Fornøyd med valget

Remco som nå etter hvert har fått erfare hvordan det er å jobbe på land kontra å jobbe ute i havet er fornøyd med valget sitt.-Jeg trives utrolig godt med offshorelivet og er glad for at jeg tok dette valget. Det har vært en spennende reise så langt og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier han.