Annonsørinnhold:

Foto: Beerenberg
Foto: Beerenberg

Arbeidshelsen er bedre enn sitt rykte

- Resultatene fra helseundersøkelsen er svært gledelige og helt klart et resultat av et målrettet og godt HMS-arbeid i Beerenberg, sier Silje Vaage Handegård, Key Account Manager i bedriftshelsetjenesten Stamina.

Publisert Sist oppdatert

I samarbeid med Stamina har Beerenberg utviklet og gjennomført et helseovervåkingsprogram for selskapets risikoutsatte arbeidstakere, i den hensikt å sjekke om helsen til de ansatte er blitt påvirket av eksponeringer de utsettes for. Undersøkelsen gir dessuten grunnlag for å kunne si noe om hvordan arbeidshelsen til våre ansatte er sammenlignet med resten av befolkningen.

- Hensikten med helseundersøkelsen er å forbygge tilfeller av arbeidsrelatert sykdom, fange opp tilfeller som allerede har oppstått, samt å gi arbeidsgiver en nødvendig oversikt over ansattes arbeidshelse, sier Silje Vaage Handegård, Key Account Manager i bedriftshelsetjenesten Stamina. Hun har jobbet i bedriftshelsetjeneste de siste 21 årene og har risikovurdering og forebygging av skader som sitt spesialområde.

Undersøkelsen er rettet mot Beerenbergs operatører, både offshoreansatte og ansatte på landanlegg, innenfor fagene isolering, stillas og overflate. Resultatene som blir gjengitt i denne artikkelen gjelder imidlertid kun for offshoreansatte, da det ikke ble gjennomført helseundersøkelse på landanlegg i 2018.

Jevnt over gode resultatHandegård er svært positiv til resultatene av undersøkelsen.

- På generell basis kan vi si at resultatene er jevnt gode og at ingen av disiplinene skiller seg særlig ut. Støy er et av risikoområdene vi tester ut og i undersøkelsen avdekkes det faktisk at det generelt er en lavere forekomst av hørselstap blant ansatte sammenlignet med ikke støyeksponert befolkning, sier hun og legger til at det heller ikke fremkommer høyere forekomst av de mer uttalte hørselstapene.

- Vi ser også at forekomst av luftveisplager grunnet kjemisk eksponering er på 0,8 % og er omtrent som i arbeidslivet for øvrig. Det avdekkes ingen tilfeller av nedsatt lungefunksjon eller etablert lungesykdom knyttet til kjemisk eksponering, sier Handegård fornøyd.

Hudplager kan også oppstå i arbeid med kjemikalier, noe som spesielt isolatører og overflatearbeidere er disponert for.

- Men her viser undersøkelsen at plagene til og med er en god del lavere enn i resten av arbeidslivet med 0,8% mot 2,3%. Små plager som kløe og irritasjon i huden ved kontakt med isolasjonsmateriale kan forekomme i enkelte tilfeller. Også tørr hud og såre øyner ved eksponering av støv er en av de vanligste plagene det rapporteres om. Men dette er kortvarige plager som ikke oppleves som skadelige. For overflatearbeiderne er det spesielt gledelig at det ikke er påvist epoksy-allergi, sier hun.

Variasjon og fokus på lavere eksponeringOperatørene er ofte utsatt for tungt arbeid og har dermed høyere risiko for slitasje og skader enn andre deler av arbeidslivet. Men også her viser rapporten lav forekomst av muskel og skjelettplager hos arbeiderne.

- Vi tror at årsaken til de gode resultatene kan skyldes flere faktorer. En av grunnene er at de får mye variasjon i arbeidshverdagen, i tillegg til høyt fokus på å redusere vibrasjonseksponering gjennom overholdelse av tidsbegrensninger for vibrasjonsarbeid, samt fokus på arbeidspauser og rotasjon mellom ulike oppgaver.Lengre friperioder etter arbeidsperiodene gir god anledning til restitusjon, noe som er helt klart en medvirkende årsak til dette, sier hun.

De ansatte viser også god kjennskap til potensiell risiko de utsettes for viser undersøkelsen.- Det tyder på at Beerenberg gjør et godt og viktig forebyggende arbeid, sier Handegård og legger avslutningsvis til at de gode resultatene også viser at arbeidshelsen til denne gruppen er langt bedre enn sitt rykte.

Gir inspirasjon til videre arbeidHMSK-direktør i Beerenberg, Steinar Kobbeltvedt, synes at denne typer undersøkelser er viktig og gir en nødvendig oversikt over ansattes arbeidshelse.

- Våre operatører er definert som risikoutsatte grupper. Dette innebærer at våre overflatearbeidere, stillasarbeidere, isolatører og klatrere (tilkomstteknikk-personell) er ansett for å ha en høyere risiko enn andre for å pådra seg skader eller arbeidsrelaterte sykdommer. Vi har gjennom mange år hatt stort fokus på å identifisere risikoreduserende tiltak, etablere god HMS-kompetanse og opplæring, i tillegg til beskyttelsesregimer med oppholds- og bruksbegrensninger, sier han.

HMS-direktøren er glad for at helsen til de ansatte er god og understreker viktigheten av kontinuerlig fokus.- Disse resultatene er veldig gledelige og gir en god indikator på at vårt forebyggende arbeid har gitt gode resultater. Det gir også inspirasjon til å jobbe videre med risikoreduserende og forebyggende tiltak, avslutter Kobbeltvedt.