Annonsørinnhold:

Erik Westerlund (Foto: Beerenberg)
Erik Westerlund (Foto: Beerenberg)

Bare følelsen av å få bidra til en bedre og tryggere arbeidshverdag gir meg glede og energi i bøtter og spann

— Jeg har alltid hatt interesse av å jobbe med mennesker, og det gleder en sliten sjel når mitt arbeid samtidig kan bidra til å utgjøre en positiv forskjell i hverdagen til de rundt meg.

Publisert Sist oppdatert

—Hva vil du beskrive som de viktigste oppgavene i din rolle?

— De viktigste oppgavene mine, slik jeg ser det, er å være ute i felten og snakke med folk, sier Erik Westerlund, HMS-leder i Beerenberg. Som HMS-ressurs skal jeg se til at alle arbeider i henhold til forventninger, krav og retningslinjer for sikkert arbeid. En viktig del av jobben min er derfor å bidra med å korrigere eventuelle avvik underveis, noe som gjøres best ved å snakke med folk og ikke til dem.

Han fortsetter.

— Det er viktig å vise operatørene at vi i ledelsen er der for dem, og at vi sammen kan gjøre hverandre gode. For å få til dette må vi være mye ute i felt og ikke minst gå foran som gode rollemodeller, noe som har en smittende effekt i hele linjen. Jeg velger derfor å bruke så mye tid som mulig ute blant operatørene våre, for på den måten å bygge gode relasjoner.

Gjennom sine 10 år i Beerenberg har Erik Westerlund erfart at enkle ting, som for eksempel det å gi anerkjennelse på det som er bra og som fungerer igjen medfører at de tingene som ikke er fullt så bra automatisk får et positivt løft.

— Anerkjennelse er med andre ord noe enhver av våre ansatte søker, og gjerne vil ha mer av. For meg handler det om å være nysgjerrig på hva folk holder på med, uten at de opplever at jeg er ute etter å finne feil. Samtidig må vi være tydelige på våre forventninger til hvordan sikkerhetsarbeidet skal utføres.

Beerenberg er for tiden i oppstartfasen av Johan Sverdrup P2 Topside-prosjektet på Aibels verft i Haugesund. Prosjektperioden vil foregår frem til desember 2021. Det vil være en opptrapping av aktiviteter i løpet av denne høsten og selve hovedaktiviteten starter fra neste år. 

— Personlig synes det er veldig kjekt å få komme inn i starten av et slikt prosjekt og få være med på å etablere den gode HMS-kulturen Beerenberg er kjent for i andre prosjekter.

— Kan du beskrive hva en vanlig dag innebærer for deg?

— Dagen starter tidlig med en prat med kollegaene inne på kontoret. Ved siden av det å legge en dagsplan, så er det også fint med «en liten drøs» med innslag av litt humor før oppstart. Trivsel er veldig viktig på en arbeidsplass – og god trivsel er som kjent en avgjørende faktor for alt fra lavere sykefravær, økt produksjon og ikke minst at terskelen for å si i fra dersom noe ikke er iht. krav blir senket. Deretter går jeg ut på fast morgenrunde med kunderepresentant – disse rundene er for meg en ypperlig arena for å tidlig kunne bygge gode relasjoner, og føler allerede nå at vi har god kjemi og snakker samme språket.

Innimellom annen møteaktivitet så forsøker Erik Westerlund å være så mye som mulig ute på selve arbeidsplassen.

— Det handler for meg om å være der det skjer og være en resurs for alle våre ute i felt. I denne fasen av prosjektet er det naturligvis en del dokumentasjon som må på plass, både prosjekthåndbok, plan og presentasjon for velkomst, HMS og tollbox møter osv. - listen er lang, men her får jeg god støtte fra HMSK-avdelingen i Bergen.

— Er det spesielle utfordringer du kan møte på i jobben?

— En utfordring som jeg alltid tar med meg, er at folk kan ha forskjellige oppfatninger av hva som er risiko. Også her gjelder det å være tett på alle medarbeiderne og faktisk fange opp slike ulikheter i oppfatning av hva som er trygt og hva som kan medføre risiko. Og deretter justere dette på en god måte. Filosofien min er at alle tåler korrigering når den gjøres på den rette måten. Det er dessuten viktig at vi skaper en felles forståelse for at det er rom for å stoppe opp og spørre hvis man er usikker. Her hos oss, så er det ingen jobb som haster så mye at den ikke kan gjøres på en trygg og god måte. I denne sammenheng er det å ha gode formenn og fungerende verneombud alfa omega. Tar formennene og VO eierskap til rollen sin, så har prosjektet kommet langt. Vi er jo alle rollemodeller, i en eller annen form, og vi bestreber oss her på at hver og en velger å være en god fremfor en dårlig rollemodell.

Så forteller han et det er viktig både for Beerenberg og kunde at de konstant holder fokus på enkle ting som det å ha god orden og ryddighet på arbeidsstedet

— Dette medfører at arbeidsplassen både blir tryggere og gir i tillegg økt effektivitet i arbeidsutførelsen.

— Hva vil du beskrive som din drømmedag på jobb?

— Det er ikke mye som skal til for at jeg får en drømmedag på jobb, bare følelsen av å få bidra til en bedre og tryggere arbeidsdag gir meg glede og energi i bøtter og spann. Jeg synes videre at det er utrolig kjekt å komme på jobb og omgås gode kollegaer.

— Hvorfor valgte du denne jobben?

— Jeg har alltid hatt interesse av å jobbe med mennesker, og det gleder en sliten sjel når mitt arbeid samtidig kan bidra til å utgjøre en positiv forskjell i hverdagen til de rundt meg. Vi leser stadig om arbeidsulykker, både i hjemmet og på arbeidsplassen, noe jeg syns er trist når en vet at det gjerne kun er snakk om små justeringer som skal til for at folk kan jobbe sikkert og godt. Derfor er HMS-arbeidet for meg veldig meningsfylt.

Så avslutter han.

— Jeg har hatt gleden av å få jobbe i mange prosjekter i regi av Beerenberg både på landanlegg og offshore, men for noen år siden byttet jeg over til bygg og anlegg for også der å få bidra med å gjøre et løft og en forskjell – noe jeg opplevde at jeg lyktes godt med. Bygg og anlegg tar for øvrig nå etter olje og gass. Tidligere var HMS gjerne fine ord på en plansje som hang på veggen, men disse tidene er heldigvis forbi hos de fleste. Nå står HMS alltid øverst på agendaen tett fulgt av kvalitet på utført arbeid. Jeg er glad for å være tilbake i Beerenberg, og igjen få mulighet til å bidra til å videreutvikle den gode HMS-kulturen i selskapet.