Annonsørinnhold:

Foto: Beerenberg
Foto: Beerenberg

Første norske ISO-leverandør med rekordstort digitalisert prosjekt

Ved hjelp av skanning og 3D-design har Beerenberg nå gjennomført et rekordstort oppdrag innen oppmåling og levering av isolasjonskasser der store deler av prosessen var digitalisert. Prosjektet, på oppdrag fra Linjebygg, er utført i forbindelse med den nye gassbehandlingsmodulen på Dvalin, tilhørende Heidrun plattformen.

Publisert Sist oppdatert

Beerenberg er den første norske ISO-leverandøren som har utført denne typen oppdrag av et slikt omfang.

—Vi har utført tilsvarende på andre prosjekter, men ikke så omfattende som på Dvalin, sier prosjektleder Hanne Lillegård.

Omfanget av hele leveransen fra Beerenberg ble opp mot 700 isolasjonskasser. Beerenberg har vært engasjert på dette nybyggsprosjektet gjennom Linjebygg, som hadde hele isolasjonssopet inkludert installasjon av kassene.

Inntil for kort tid siden har all oppmåling foregått ved at en person er ute i felten og måler manuelt hver ventil og flens.

— Ved denne typen tradisjonell oppmåling er det mye opp til hver enkelt oppmåler å vurdere hvordan designet på den enkelte kassen skal være, da det i nesten alle tilfeller er avvik fra standard mål og krav. Dette er i de aller fleste tilfellene en tidkrevende prosess, siden måling som oftest er komplekst fordi enhetene for eksempel har ulike typer, størrelser og fasonger, sier hun.

Bilde: Prosjektleder Hanne Lillegård har høstet gode erfaringer som kan gi ytterligere tidsbesparelser i fremtidige prosjekter.
Bilde: Prosjektleder Hanne Lillegård har høstet gode erfaringer som kan gi ytterligere tidsbesparelser i fremtidige prosjekter.

Digitalisert dokumentasjonssystem

Store deler av prosessen i i Dvalin-oppdraget har vært digitalisert, noe som totalt sett har vært tidsbesparende.

— Etter oppmåling ved hjelp av skanning, sendes det en epost direkte fra skanneren til et digitalisert dokumentasjonssystem, som inneholder, 3D-modell, bilder og annen teknisk informasjon, sier Lillegård.

Bilde: Oppmåler Marek Matuszczyk
Bilde: Oppmåler Marek Matuszczyk

Gjennom å samle all relevant dokumentasjon på ett sted ble hverdagen forenklet for alle involverte parter. Samtidig er det viktig at forarbeidet gjøres på en grundig måte.

— For å i hele tatt kunne starte oppmålingsarbeid er vi avhengig å få tilført alt av jobbpakkeunderlag fra kunden i forkant slik som excel lister, ISO-tegninger og spesifikasjoner. Her vil jeg benytte anledningen til å skryte av vår oppdragsgiver Linjebygg, som gjorde et utrolig godt forarbeid, sier Lillegård.

Tett samarbeidSamlokalisering har også vært et av suksesskriteriene for dette prosjektet.

— Det var viktig for oss å organisere gjennomføringsfasen optimalt. Design- og produksjonsteamet ble samlet på ett sted slik at det ble kort vei for avklaringer. Vi hadde også god nytte av en erfaren isolasjonsingeniør, Trond Ullestad, som har både veiledet, kvalitetssikret og godkjent tegningene før produksjon. Ved å være tett på hverandre kan små utfordringer løses raskt og effektivt, samt at beslutninger blir tatt fortløpende, sier Hanne Lillegård.

Et felles designteam gjennom hele prosessen har også bidratt til god kvalitet i løsningene.

— Det betyr mye at det er de samme personene som foretar alle vurderinger og løsningsvalg i hele gjennomføringsfasen. På denne måten får man en dypere innsikt i hverandres måte å arbeide på, og alle som er tilknyttet prosjektet utvikler felles forståelse og tillit til den andres kompetanser, sier Lillegård.

Mange fordelerIngeniør i Beerenberg, Thomas Poulsen Hansen, har vært involvert i utviklingen av 3D-skanning og er sikker på at denne metoden for oppmåling vil gi både selskapet og kundene mange fordeler fremover.

— En av fordelene er mye lavere tidsbruk enn ved tradisjonell oppmåling. I dette tilfellet brukte vi ca. 2,5 måneder på hele jobben, noe som ville vært ekstremt vanskelig dersom vi skulle benyttet tradisjonelle metoder.

Begrenset tilgang på manuelle oppmålere er også en grunn til at digitalisering har blitt et viktig satsningsområde.

— Det kan være utfordrende å få tak i denne typen kompetanse, og i mange tilfeller kan dette bli en flaskehals for prosjektene. Vi måtte tenke nytt og se hvordan vi kunne løse dette best mulig for fremtidige oppdrag, og da har digitalisering vært en satsning som har vært svært viktig for oss, sier han.

Bilde t.v: Ingeniør Thomas Poulsen Hansen og teknisk tegner Kristian Fredrik Nordaas
Bilde t.v: Ingeniør Thomas Poulsen Hansen og teknisk tegner Kristian Fredrik Nordaas

Beerenberg har tatt i bruk denne teknologien på en rekke prosjekter allerede.-Vi har etterhvert fått god erfaring med skanning og 3D-design fra ulike prosjekt i selskapet. Vi ser at dette gir oss store gevinster i form av redusert tidsbruk, økt kvalitet med hensyn til riktig valg av løsninger og design, som resulterer i mindre behov for avvik/avklaringer og modifisering i etterkant, avslutter Thomas Poulsen Hansen fornøyd.