Annonsørinnhold:

Foto: Beerenberg
Foto: Beerenberg

Med hjerte i bemanning

- Etter åtte år i Beerenberg ligger hjertet mitt i bemanningsavdelingen.

Publisert Sist oppdatert

- Du har en hektisk hverdag som teamleder bemanning, hva vil du beskrive som de viktigste oppgavene i din rolle?

- Min viktigste rolle er å bistå koordinatorene med å optimalisere bemanningen på on- og offshoreanleggene der Beerenberg har aktivitet. Oljebransjen er i stadig utvikling og behovene endrer seg hele tiden. Dette krever at vi har høyt fokus på arbeidsmetodikk og god planlegging, slik får vi best mulig leveranser til våre kunder.

Hun fortsetter.

- Den gode dialogen mellom vår avdeling og menneskene vi mobiliserer er viktig, og min rolle er både å sørge for at vi ivaretar medarbeiderne våre i tillegg til at vi dekker ressursbehovene til enhver tid. En koordinator sin hverdag består blant annet av bestilling av personell, registreringer i databaser, håndtering av avvik som dukker opp, og mobilisering til alle våre prosjekter. Det er mange detaljer som skal fanges opp og håndteres i en mobiliseringsprosess.

Hun understreker at god planlegging er helt essensielt for at ting fungerer.

- Selv om langtidsplanleggingen er god må vi også hele tiden håndtere planlegging med kort horisont. Vi har løpende dialog via telefon eller mail med operatører, formenn eller annet personell som jobber i de ulike prosjektene, der vi blant annet tilrettelegger reiser til og fra jobb, sender mobiliseringsbrev og melder de på nødvendige kurs som vi ser de trenger. I neste omgang avstemmer vi bemanning opp imot bestilling fra prosjekt. Vi kan i noen tilfeller oppleve at personell må mobiliseres til andre installasjoner enn det som var planlagt og da er den gode dialogen viktig for å finne beste løsning for begge parter.I dette arbeidet er jeg bevisst på verdiene til Beerenberg som er inkluderende, nyskapende og ansvarlig. Da mitt ansvarsområde er å mobilisere mennesker er det viktig å ivareta deres sikkerhet, utvikling og tilhørighet. Verdiene hjelper meg å holde dette fokuset.

- Kan du beskrive hva en vanlig dag innebærer for deg?

- Gjennom faste ukentlige møter jobber vi med de utfordringenene som er, samt å se på hva vi har hatt suksess med som vi kan ta med oss videre.Hele teamet sitter i et åpent landskap noe som gjør at vi raskt kan hjelpe hverandre når vi trenger det, og dialogen mellom oss er åpen og god.

Det hender at det dukker opp uforutsette hendelser slik som SAS-flystreiken nå nettopp.

- Da må vi snu oss rundt og operasjonalisere på best mulig måte i samarbeid med prosjektene. Det betyr at jeg hele tiden må se helhetsbildet og tenke på hva som er de aller viktigste prioriteringene. Jeg har en veldig stor lidenskap for forbedringsarbeid, som kan gjøre arbeidsprosessene enklere, hverdagen mer forutsigbar og som sikrer god fremdrift. Jeg har etter hvert fått god erfaring med å håndtere bemanning i selskapet og ser hvor det er behov for støtte fra meg og hvilke områder det er forbedringsbehov.

- Er det spesielle utfordringer du kan møte på i jobben med å bemanne prosjektene?

- I periodene der aktivitetene går veldig opp eller veldig ned, må vi ta raske og gode beslutninger. Nå er vi inne i en ekstra krevende tid for hele bransjen der tilgangen på nok personell i våre disipliner er utfordrende. Det er ikke en ukjent situasjon for oss at det er perioder med høyt bemanningsbehov. Like fullt må vi snu hver stein, og vi må i større grad utfordre prosjektledelsen på både planlegging og på utnyttelsen av personell. Det er viktigere nå enn noen gang å optimalisere leveranse våre og se på hvordan vi kan fordele resursene og sette inn tiltak.

- Hva vil du beskrive som din drømmedag på jobb?

- Litt av grunnen til at jeg trives så godt i jobben min er at jeg drives veldig av utfordringer. Jeg er glad for at det er en del av min hverdag. Men om jeg kunne velge en drømmedag så vil den inneholde en tom kalender og 100 % tid til å følge opp forbedringsarbeid.

- Hvorfor valgte du denne jobben?

- Etter åtte år i Beerenberg ligger hjertet mitt i bemanningsavdelingen. Som teamleder for koordinatorene synes jeg det er veldig givende å kunne ta et steg til side og virkelig gjøre hva jeg kan for å bedre deres hverdag. Samholdet, humoren og stolthet til jobben vi gjør driver meg videre og gjør at jeg gleder meg til hver ny dag.