Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Samarbeidsprosjektet vil årlig spare olje- og gassnæringen for store summer

Publisert Sist oppdatert

Standard Norge er i gang med et kjempe spennende prosjekt med blant andre EPIM, DNV GL og Equinor. En rekke NORSOK-standarder skal revideres og digitaliseres. Et prosjekt som vil påvirke alle som leverer til eller arbeider innenfor olje- og gassnæringen.

Et av hovedmomentene er at standardene nå blir maskinlesbare slik at PC’er kan lese standardene og effektivisere arbeidsprosessene.

I tillegg vil prosjektet fange felles krav og tilgjengeliggjøre dem med morgendagens digitale muligheter, noe som vil bidra til at industrien oppnår den kostnadsreduksjonen de ønsker.

Se intervju med prosjektdeltakerne i film over. 

Standard Online er på plass på OTD på Sotra, utenfor Bergen fra 17. – 18 oktober. Dersom du ønsker å høre mer om dette spennende prosjektet må du gjerne stikke innom standen deres om du også er der.

Powered by Labrador CMS