Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Annonsørinnhold:

Endelig en oppdatert standard for elektriske lavspenningsinstallasjoner som fanger inn de nye trendene innen solenergi, elbil og energilagring.

Publisert   Sist oppdatert

Standarden har vært bibelen for bransjen de siste 20 årene og er nå oppdatert med nye satsningsområder som sol, elbillading og energibufring. Med nye, gode verktøy og løsninger på mange av sikkerhetsutfordringene, er bedre og ikke minst tryggere boliger og næringsbygg målet.

Få tak i standarden NEK 400 på standard.no

Se hele reportasjen fra lanseringen i filmen over.