Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Endelig en oppdatert standard for elektriske lavspenningsinstallasjoner som fanger inn de nye trendene innen solenergi, elbil og energilagring.

Publisert Sist oppdatert

Standarden har vært bibelen for bransjen de siste 20 årene og er nå oppdatert med nye satsningsområder som sol, elbillading og energibufring. Med nye, gode verktøy og løsninger på mange av sikkerhetsutfordringene, er bedre og ikke minst tryggere boliger og næringsbygg målet.

Få tak i standarden NEK 400 på standard.no

Se hele reportasjen fra lanseringen i filmen over.

Powered by Labrador CMS