Annnonsørinnhold

KAEFER Energy har høye ambisjoner innen Tilkomstteknikk

- Vår målsetting er å bygge opp en solid avdeling for tilkomstteknikk (TT) i KAEFER Energy, forteller Bjørn Jacques. Vi skal bli best i klassen.

Publisert Sist oppdatert

Bjørn Jacques er fagansvarlig for Tilkomstteknikk i KAEFER Energy. Han erkjenner at målsettingen er ambisiøs.

- Ja, for nivået er høyt også hos de beste av våre konkurrenter.

Selv om TT-bransjen er ung, så er den vel etablert og strukturert.

- Vi jobber ut fra en norsk standard som kalles NS 9600 arbeid i tau. Standarden er en felles ryggrad i bransjeorganet SOFT, som vi er medlem i.

Han mener nøkkelen til suksess er å bygge en sterk arbeids- og sikkerhetskultur innad i avdelingen.

- KAEFER Energy har lang tradisjon for å tilby arbeid innen isolasjon, stillas, overflate og innredning/HVAC. Styrken vår er at vi allerede har et velsmurt maskineri både med tanke på prosjektstyring og utførende i felt i oljeindustrien.

Både stillas og bruk av tau er metoder som dekker samme arbeidsområde, men Bjørn Jacques understreker at de ikke står i konkurranse med hverandre.

- Vi kombinerer gjerne både stillas og tilkomstteknikk. De to konkurrerer ikke, men vi snur på det og bruker det til vår styrke.

Tradisjonelt har man bygget stillas for å arbeide i høyden.

- Med bakgrunn i sikkerhetsmessige og effektivitetsmessige vurderinger kan det i enkelte tilfeller være mer riktig å bruke tau.

KAEFER Energy har fokus på å velge de rette metodene.

- Vi er i stand til å velge den tryggeste og mest effektive løsningen for arbeid i høyden. Vi kan enten bygge stillas, eller så kan vi utføre arbeidet med tilkomstteknikk. Vi kan også kombinere de to metodene og det er en styrke, forteller Bjørn Jacques.

Han forteller at bransjen er “ung” og at den er liten i det store bildet.

- Fjellklatring og ferdsel i bratt terreng på fritiden, har bidratt til å skape en felles plattform og kontaktnettverk i bransjen og vi har en tett dialog som bransjekolleger. Fordelen er at bransjen er tuftet på en bransjestandard og på samarbeidet i SOFT. Dialogen og kommunikasjonen har vært der siden oppstartsfasen tidlig på 2000-tallet. Det er ingen firmaer som tilbyr tilkomstteknikk som har hemmelige knuter eller metoder som gjør at man blir en foretrukken leverandør. Derfor spiller vi hverandre sterke.

Oljebransjen har siden 2014 gått gjennom en stor omstilling med nedbemanning, permitteringer og kostnadskutt. Bjørn Jacques innrømmer at det har vært krevende.

- Det har vært en tøff periode for alle. Bedriftene i bransjen har vært varsomme med å investere i utstyr og ikke minst kompetanseheving. Det har vært en utfordring at vi har måttet snu og vende på hver krone.

Han er derfor glad for at det nå er bedre tider i olja.

- Nå er det ny opptur i bransjen. Det gjør at det er lettere å gjøre nødvendige investeringer både når det gjelder utstyr og kompetanse.

Bjørn Jacques har en god magefølelse for fremtiden til KAEFER Energy og for Tilkomstteknikk som fagdisiplin.

- Vi har en organisasjon som er svært optimistisk i forhold til det som TT-avdelingen kan og vil levere. Til tross for at vi er en stor organisasjon, så merker jeg en stor interesse for TT både fra ledelsesnivået og på de forskjellige avdelingene internt. TT-avdelingen blir møtt med stor positivitet.

Det har samlet seg opp mye vedlikeholdsjobber som må tas tak i nå som bransjen er i oppgang. Den kaken ønsker Bjørn Jacques å ta en betydelig bit av.

Han avslutter med å understreke viktigheten med en god arbeids- og sikkerhetskultur.

- Jeg kan ikke få understreket nok betydningen av den delen. Statistisk ser en også resultatet av å ha stort fokus på sikkerhet, kompetanse og de holdningene som TT-operatørene innehar. Det gjenspeiler seg i statistikken. Det er enormt mange timer som blir gjennomført i tau. Vi har ikke hatt noen alvorlige personskader relatert til TT og arbeid i tau. Sammenliknet med andre metoder, så er det ingen som kan sammenlignes. TT er en veldig trygg arbeidsmetode i høyden. Det er gledelig at både Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet tar dette til seg og anerkjenner det.

Powered by Labrador CMS