Annonsørinnhold:

Hvor mye snø tåler taket?

Publisert Sist oppdatert

Må du måke taket ditt?

– Hvor store snølaster en bygning er prosjektert for å tåle, har variert opp gjennom tidene. Bygninger som er bygget etter eldre standarder, er generelt bygget for å tåle lavere snølaster. For bygninger oppført før cirka 2000 har det i standardene vært forutsatt at disse bygningene skal måkes ved høye snølaster. Det er derfor vesentlig at en bygningseier kjenner til hvilket snølastnivå taket er prosjektert for og når det er nødvendig å måke taket, sier prosjektleder Vivian Meløysund i Standard Norge.

Prosjektleder Vivian Meløysund i Standard Norge
Prosjektleder Vivian Meløysund i Standard Norge

Dersom du vet hvor store mengder snø taket er beregnet for, kan du gjøre en vurdering av hva som vil være kritisk snølast for taket. Dette kan du se i beregningsgrunnlaget for da huset ble oppført. Når snømengden på taket nærmer seg kritisk nivå, er det på tide å måke taket.

Dersom du ikke har beregningsgrunnlag for da huset ditt ble bygget, kan denne listen gi et konservativt anslag: