Annonsørinnhold - enerWE Partner

Industri-Norge har ubrukt overskuddsvarme nok til å binde CO2 fra en halv million fossilbiler

Den grønneste kilowattimen er den vi ikke trenger å produsere. Det er kortversjonen av en viktig forutsetning som det internasjonale energibyrået IEA har lagt inn i sine beregninger.

Ifølge IEAs prognoser utgjør energieffektivisering som tiltak 37 % av de reduserte utslippene som kreves for å nå 2-gradersmålet.

Begrepet overskuddsvarme tydeliggjør at dette er energi tilgjengelig for andre formål.

Senteret HighEFF, der Sintef og NTNU bekler sentrale roller, har ambisiøse mål:

Skape verdens grønneste industri ved å kutte energiforbruk per produsert enhet på 20 til 30 prosent, med tilhørende kutt på ti prosent i klimagassutslipp, samtidig som man øker verdiskapingen.

I alle industriprosesser går noe energi tapt som varme. Norske metallprodusenter er flinke til å utnytte overskuddsvarme med temperatur over 250 grader, blant annet til kraftproduksjon.

Men overskuddsvarme på under 250 grader Celsius er ikke like lett å utnytte. Noe går til fjernvarme. Men fordi metallindustrien ligger grisgrendt til, kan ikke all overskuddsvarme brukes slik.

Skal varmen utnyttes, trengs nytenkning.

Visste du at Norge har over 20TWh overskuddsvarme fra norsk industri?

Overskuddsvarme er et tiltak mot global oppvarming.

Powered by Labrador CMS