Annnonsørinnhold

Bård Bjørshol, CEO & President of Kaefer Energy Norway and Kjetil Njærheim, CFO Envirex Group.
Bård Bjørshol, CEO & President of Kaefer Energy Norway and Kjetil Njærheim, CFO Envirex Group.

KAEFER Energy inngår teknologisk samarbeid med Envirex Group

- Selv om vi i dag holdt god avstand under kontraktsigneringen, og hadde en litt spesiell ‘handshake’ på grunn av Corona-situasjonen, er vårt «partnerskap» tett og helt åpent, der vi opptrer som ett team.

KAEFER Energy og Envirex Group har inngått en langsiktig samarbeidsavtale for sammen å kunne utvikle morgendagens løsninger blant annet knyttet til overflatebehandling, overvåking av miljøfaktorer og lignende.

Envirex Group vil allokere betydelige ingeniør-ressurser innenfor felt som programmering, kontrollsystemer, robot teknologi og autonomi for å utvikle den nye generasjonen verktøy, produkter og tjenester i et tett samarbeid med spesialistene i KAEFER Energy.

Formalisering av samarbeidsavtalen mellom selskapene skjer etter det gode samspillet partene har hatt så langt og de resultater som er i ferd med å materialisere seg. Den første avanserte løsningen blir tilgjengelig for markedet innen utgangen av året.

- Envirex Group besitter spisskompetanse innen flere felt som gjør det mulig for KAEFER å tilby sine kunder merverdi gjennom nye løsninger som vil bidra til økt sikkerhet og bedre ergonomi, høyere effektivitet og kvalitet. De nye innovative løsningene vi utvikler gjennom vårt tette samarbeid vil bidra til at KAEFER kan tilby kundene markedets mest kostnadsbesparende løsninger, sier administrerende direktør i KAEFER Energy, Bård Bjørshol.

Partene har felles mål om å utvikle nye løsninger og vise vei for hvordan fremtidens utfordringer vil bli løst. Først og fremst for partenes kjernemarked, olje og gass, men flere av løsningene vil også være tilsvarende relevante for andre industrisegmenter. Prototypen for den første løsningen er under bygging og vil bli demonstrert for nøkkelkunder i 2020.

- Selv om vi i dag holdt god avstand under kontraktsigneringen, og hadde en litt spesiell ‘handshake’ på grunn av Corona-situasjonen, er vårt «partnerskap» tett og helt åpent, der vi opptrer som ett team. Ved å samspille og arbeide som en samlet enhet, vil vi se muligheter og oppnå resultater som ingen av partene ville klart alene. Med slik felles tankegang og agering vil vi bryte nye grenser, sier forretningsutvikler og CFO i Envirex Group, Kjetil Njærheim.

- Leder for Innovasjon i KAEFER Energy, Arve Martinsen, er både forventningsfull og entusiastisk; i disse utfordrende og usikre tidene, er behovet for nye og bedre løsninger essensielt. Vi er heldige med å være en del av et selskap som er villige til å satse på fremtidsrettet innovasjon og teknologi, med mål om å gi maksimal verdi til kundene, sier Martinsen.

Den inngåtte avtalen vil gjøre partene i stand til å utvikle roboter og fjernstyrte løsninger for et vidt spekter av operasjoner, og med KAEFERs verdensomspennende tilstedeværelse, vil vi sammen ha en gylden mulighet til suksess også internasjonalt. I den sammenheng innebærer avtalen at KAEFER vil bringe Envirex-teknologien inn i sitt globale nettverk og derigjennom styrke sin posisjon som ‘anerkjente, effektive og annerledes’.

Powered by Labrador CMS