Annnonsørinnhold

KAEFER Energy tildelt oppdrag med varighet til 2031

Midt i krevende tider med coronakrise og lav oljepris så finnes det heldigvis gode nyheter.

Publisert Sist oppdatert

Midt i krevende tider med coronakrise og lav oljepris så finnes det heldigvis gode nyheter, og det er at Equinor har valgt KAEFER Energy som leverandør av ISO-tjenester på Martin Linge-feltet.

enerWE Partner tok en prat med Sigve Aabø, direktør for forretningsutvikling og Jens Tolås, direktør for offshoretjenester i KAEFER Energy.

Oppdragets omfang

- Hva ligger i oppdraget dere har blitt tildelt?

- Oppdraget innbefatter ansvar for de tradisjonelle ISO-fagene i driftsfasen av Martin Linge-plattformen, forteller Jens Tolås.

De tradisjonelle ISO-fagene er isolering, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse, stillas og tilkomstteknikk.

- I tillegg til det så vil vi få enkelte oppdrag relatert til øvrige fagfelt, slik som innredning, HVAC og noe lettere mekanisk arbeid.

Oppdraget inngår som en utvidelse av en allerede eksisterende rammeavtale med Equinor.

- Vi er i dag engasjert i ferdigstillelse av Martin Linge med betydelig antall personer ombord. Før coronasituasjonen var vi over 700 personer i rotasjon på Martin Linge ferdigstillelsesfase.

Nå har KAEFER Energy startet opp igjen dette arbeidet, men med omkring halvparten av bemanningen.

- Det er veldig kjekt å gå fra ferdigstillelse og inn i driftsfafen på Martin Linge, forteller Jens Tolås.

20 årsverk frem til 2031

- Hvor stort er oppdraget dere nå har blitt tildelt?

- Oppdraget vil sysselsette ca. 20 årsverk. Kontrakten har en varighet frem til 2031.

Denne høsten har vært krevende for ISO-bedriftene. Vi spør Sigve Aabø om hvordan det er å jobbe i KAEFER Energy nå.

- Coronakrisen traff KAEFER Energy brutalt og uventet i midten av mars, forteller Sigve Aabø. Vi gikk umiddelbart inn i en fase med kraftig nedbemanning gjennom omfattende permitteringer.

I tillegg til de praktiske konsekvensene, så var KAEFER Energy også bekymret for de økonomiske følgene dette kunne medføre.

- Det er fort gjort å mentalt krisemaksimere i en slik situasjon, spesielt på et tidspunkt der ingen hverken kunne se omfang, rekkevidde eller varighet.

Nå har det skjedd flere positive ting.

Aktivitetsnivået på vei opp

- Aktivitetsnivået begynner å ta seg opp, og vi får permitterte tilbake på jobb, forteller Sigve Aabø.

En betydelig del av arbeidsstyrken i selskapet kommer fra KAEFER Energy sitt selskap i Polen.

- Fra midten av mars ble det praktisk umulig å reise på tvers av land i Europa, og dette har vært en utfordring med tanke på bemanning på prosjektene. Vi registrerer nå at restriksjonene med tanke på reiser på tvers av Europa nå løses opp. Det er nå mye bedre å jobbe i KAEFER Energy nå som aktiviten tar seg opp igjen.

- Så hva betyr denne kontrakten med Equinor for dere?

- Equinor har vært klare på at tildeling av ytterligere arbeidsomfang under eksisterende rammeavtale vil bli basert på erfaringer i eksisterende arbeidsomfang med hensyn til kvalitet, HMS-resultater, planoppnåelse og samarbeidsklima.

Sigve Aabø forteller at tildelingen er en bekreftelse på at arbeidet som er levert av KAFER Energy vurderes som svært bra av Equinor.

- Equinor tildelte KAEFER Energy også tilsvarende vedlikehold på Johan Sverdup-feltet i fjor sommer basert på de samme prinsippene.

Forutsigbarhet

Han forteller at denne type stabile og langsiktige kontrakter gir forutsigbarhet og omsetning.

- Bransjen opplever til tider store svingninger, og det er da viktig å ha denne type kontrakter som fundament.

KAEFER Energy vil nå i gjennomsnitt ha 400 posisjoner offshore engasjert for Equinor.

- I tillegg er vi engasjert på flere av Equinor sine landanlegg med flere hudre medarbeidere, forteller Jens Tolås.

Drar nytte av å være en del av et stort internasjonalt konsern

KAEFER Energy har de siste årene hatt fokus på digitalisering. Vi spør Sigve Aabø om hvordan coronakrisen har rammet denne satsningen.

- Dette initiativet har definitivt ikke stoppet opp, forteller han. Vår innovasjonsavdeling jobber for fullt internt i samarbeid med konsernet i Tyskland og mot norske samarbeidspartnere.

Han forteller at de også jobbet tett med kunder som skal nyte godt av teknologien som skal utvikles.

- Vi mottar veldig positiv respons på initiativene, og den positive responsen fungerer også som en drivkraft. Myndighetene er også positive og kommenterer spesielt at de representerer forbedringer når det gjelder HMS, og ikke bare effektivitet og økonomi.

Flere av prosjektene leder frem til produkter som kommer til å fremstå som spissteknologi innen ISO-fagene globalt.

- Dette er kjempespennende, og vi gleder oss til å rulle dette ut i full bredde. Da vil vi høste fordeler av å være en del av et globalt konsern, forteller Sigve Aabø. Det er kjekt at KAEFER Energy blir en solid bidragsyter med hensyn til implementering av digital teknologi innen ISO-bransjen.

- Jeg kan legge til at digitaliseringen blir godt mottatt både av ansatte og kunder, avslutter Jens Tolås.

Powered by Labrador CMS