Annonsørinnhold - enerWE Partner

Ann Kristin Kvellheim
Ann Kristin Kvellheim

Regulatoriske begrensninger står ofte i veien for nullutslippsbygg

Energiloven er ikke tilrettelagt for at såkalte prosumenter over en viss størrelse skal kunne selge sin energi.

Publisert Sist oppdatert

- Byggeprosjekter som er ekstra fremoverlent støter imot noen regulatoriske begrensninger, forteller Ann Kristin Kvellheim, leder for forskningstema innovasjon, virkemidler og forretningsmodeller i FME ZEN.

Ann Kristin Kvellheim skal delta på ZEN-konferansen 2020 for å diskutere samspill for nullutslippsområder.

Prosumenter

Prosumenter er aktive forbrukere av strøm som i tillegg til å kjøpe strøm fra markedet også kan produsere strøm til eget forbruk og for salg til markedet.

- I bygningsenergidirektivet til EU står det at alle nye bygg skal være nær nullenergibygg i løpet av 2020. I mange tilfeller tolkes dette som at en andel av energien må produseres på eller ved bygget.

Hun forklarer at selv om teknologien er tilgjengelig, så er det langt fra rett frem å strekke seg mot de ambisjonene som EU har for nullenergiområder.

- Energiloven er ikke tilrettelagt for at prosumenter av en viss størrelse skal kunne selge sin energi, og ingen prosumenter uansett størrelse får solgt til for eksempel nabobygget, dersom dette har andre juridiske eiere, forteller Ann Kristin Kvellheim.

Hun understreker at det kan være gode grunner til at lovverket er slik.

- Ja, lovverket er ment for å beskytte forbrukeren. Samtidig handler dette også om hvordan kraftsystemet er lagt opp. Investeringene som er lagt ned i strømnettet er betydelige, og dersom flere produserer sin egen strøm blir det mindre nettleie og mindre midler til å vedlikeholde og bygge ut videre.

Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN) jobber blant annet med å se hvordan overskudd og underskudd av energi kan løses innenfor et nullutslippsområde.

- Dette gir gevinster i form av blant annet en avlastning av hovednettet slik at ellers nødvendige investeringer kan bli overflødige.

Regulatoriske hindringer og muligheter er et av hovedtemaene på ZEN-konferansen som arrangeres i Trondheim den 12 mars 2020. Her vil Ann Kristin Kvellheim lede en paneldebatt der Ane Brunvoll, seksjonssjef Energibruk og teknologier, NVE, Svein Olav Munkeby, administrerende direktør, NTE Marked AS og Heidi Erikstad, prosjektleder, Elverum Vekst deltar.

- Vi ser frem til ZEN-konferansen, og jeg håper å se en god blanding av aktører fra bygg- såvel som energibransjen, rådgivere og arkitekter, teknologileverandører, politikere og offentlige og private utbyggere og byggherrer blant deltakerne. Samspill for nullutslippsområder er både bransjeoverskridende og sektoroverskridende.

Se fmezen.no/zen-konferansen-2020/ for informasjon og påmelding.

Powered by Labrador CMS