ANNONSØRINNHOLD: Kan vi nå målene i Parisavtalen? Se Energy Transition-konferansen 26. april!

Klimahåp i havet: Helene Muri (NTNU- EPT) forsker på nye muligheter for klimakutt i havet i prosjektet OceanNETs
Klimahåp i havet: Helene Muri (NTNU- EPT) forsker på nye muligheter for klimakutt i havet i prosjektet OceanNETs

Klimahåp i havet

Sjøen kan gi et hav av muligheter for klimakutt: Nye arealer. Dyrking av tang og tare. Fjerning av karbon direkte fra sjøvannet. For å nevne noe.

— Vi forsker på nye muligheter og teknologi for klimakutt ved bruk av havet, sier seniorforsker ved NTNU, Program for industriell økologi, Helene Muri.

Hav dekker over 70 prosent jordas overflate, og inneholder veldig mye karbon. Potensialet for reduksjon vil derfor kunne være stort.

— Å fjerne CO2 direkte fra sjøvannet, med teknologiske løsninger, for å få såkalt «negative utslipp» (NET), forsker vi også på i OceanNETs, sier Muri. Det internasjonale forskningsprosjektet utforsker havbaserte negative utslippsteknologier (NET) gjennom tverrfaglig forskning. Direktefjerningen av karbon fra havet vil gjøre havoverflaten i stand til å ta opp mer CO2 fra luften igjen. Karbonet kan lagres under jordskorpa, eller bli gjenbrukt. Det kan igjen brukes til å lage drivstoff som metanol, f.eks. om det kombineres med hydrogen.

Dyrking av tare – bioenergi fra havet

Seniorforsker Helene Muri, NTNU - EPT, Program for industriell økologi
Seniorforsker Helene Muri, NTNU - EPT, Program for industriell økologi

— Tang og tare, og andre sjøvekster fanger CO2 gjennom fotosyntese, i likhet med planter og trær på land. Dyrking av de store tangtypene kan derfor redusere CO2 – nivåene i luften. Biomasse høstet inn fra tareskog kan brukes til bioenergi, og BioCCS, altså når karbonfangst og lagring blir koplet inn i produksjonen av bioenergien.

Å kutte ned sjøplanter så de legger seg på bunnen, kan også gi klimagevinst. Det vil da ta tid før dette karbonet igjen vil kunne være nær havoverflaten og bli sluppet ut til luften igjen.

— Foreløpig har vi ikke alle svarene, og vi er på jakt etter mer kunnskap, samt flere og bedre løsninger. Det haster med å få ned CO2-utslippene, og vi forsker på veldig mange felt, sier forskeren. Helene Muri er medforfatter av FN Klimapanels 6. hovedrapport. Hun har også bidratt til FNs klimapanels spesialrapport om 1,5-gradersmålet i Parisavtalen.

– Parisavtalen, kan vi komme i mål?

— Nå er vi dessverre langt unna klimamålene i Parisavtalen. Jeg anbefaler å se den virtuelle konferansen NTNU Energy Transition Conference 26. april, som er gratis og åpen for alle. Den internasjonalt anerkjente forskeren Keywan Riahi skal snakke om: «Er vi i rute for å oppfylle Parisavtalen?» Det blir spennende å høre på! @

Muri skal sitte i panelet på ti eksperter sammen med, blant andre, to meget kompetente NTNU-kolleger fra Program for Industriell økologi, EPT: Edgar Hertwich og Volker Krey. Hovedtemaet for årets konferanse er rettferdig og bærekraftig omstilling av samfunnet.

Program og påmelding til Energy Transition-konferansen

Powered by Labrador CMS