Annonsørinnhold - enerWE Partner

I to år har Omexom jobbet med Oslos største miljøprosjekt

Utbyggingen og oppgraderingen av Bekkelaget Avløpsrenseanlegg blir av Oslo kommune omtalt som byens største miljøprosjekt. Omexom Norge, avdeling distribusjonsnett Oslo, har jobbet med prosjektet i to år. Denne uken ble Omexoms del av anlegget ferdigstilt.

– En ekstra bonus for oss er selvsagt å vite at jobben vi har gjort er med på i gjøre miljøet bedre, og hovedstaden mer bærekraftig, sier prosjektleder Markus Lauvnes Sundland.

Oslo by vokser raskt, og kommer til å gjøre det i overskuelig framtid. For å opprettholde kvaliteten på vannet i Oslofjorden er det nødvendig å utvide rensekapasiteten.

Bekkelaget avløpsrenseanlegg renser 40 prosent av Oslo kommunes avløpsvann. Men det er overbelastet og kan ikke oppfylle nye miljøkrav. Derfor begynte Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune for fem år siden den omfattende jobben med utbygging for å øke kapasiteten betydelig.

Omexom Norge, avdeling distribusjonsnett Oslo, har utført høyspent-arbeid ved anlegget.

– Forrige helg la vi den siste høyspentkabelen. I alt har lagt nesten 10 kilometer med høyspent enlederkabel. Vi har også vært ansvarlig for gravingen av kabelgrøfter og skjøtegroper, sier Lauvnes Sundland.

Arbeidslaget bestående av Svein Erik Skotterud (bas) og energimontørene Felix Hansen og Knut Gaustad har også utvidet renseanlegget med to nye traforom og oppgradert et eksisterende traforom med nytt høyspentanlegg og ekstra trafo. Bryterfeltene i Bekkelaget Understasjon er også utvidet.Mer om Oslos største miljøprosjekt kan du lese her.