Annonsørinnhold - enerWE Partner

Arild Wold og Richard Sjølie i ferd med å skjøte to av de skadde kablene.
Arild Wold og Richard Sjølie i ferd med å skjøte to av de skadde kablene.

Norsk eksperthjelp - Gull verdt i Sverige

Da strømkablene til Gotland i Sverige fikk alvorlige graveskader var ekspert-hjelpen fra Omexom Norge og avdeling HV Cable viktig for å unngå en kritisk situasjon for øyas 60 000 innbyggere, turister og næringsliv.

Det var i slutten av november at tre av forsyningskablene på landsiden, ved Västervik, ble skadet under gravearbeid. Kablene er 132 kV, fra 1980 og det som kan karakteriseres som første generasjons PEX-kabler. Omexom Norges avdeling HV Cable har solid og unik kompetanse på å skjøte denne typen høyspentkabler, med såkalt vikleskjøt.

– Derfor har vi også hele Europa som arbeidsfelt, vi er en av svært få som kan ta denne typer jobber. Vi reparerer og vedlikeholder alt innen PEX-kabler fra 33kV og til og med 170kV, med disse skjøtene. Dette inkluderer også skjøting av kabler med ulikt tverrsnitt, sier avdelingsleder Lars-Welde Sannum.

Kabelen-skaden i Sverige er et godt eksempel på beredskapsoppdrag for avdelingen. Det handler om å kunne snu seg fort rundt, og hele tiden ha kompetent mannskap tilgjengelig. Spesielt for Omexom Norge HV Cable er at de har beredskapslager med materiell som reservekabler, skjøter,kabelavslutninger og annet nødvendig utstyr til å utbedre feil som trenger øyeblikkelig utbedring. Dette gjelder både for olje- og PEX høyspentkabler.

– Dette i sum gjør at vi gjør nedetiden for kunden kortest mulig. Når hele samfunn på øyer, som Gotland, blir rammet er det ekstra kritisk siden alternativ kraftforsyning ofte er begrenset, sier Sannum.

Bildet viser ferdig skjøt før ytterkappe krympes på. Fra venstre Arild Vold, Richard Sjølie og Øystein Gullerud. Bilder tatt av Geir Hansen som også deltok i skjøtearbeidet.
Bildet viser ferdig skjøt før ytterkappe krympes på. Fra venstre Arild Vold, Richard Sjølie og Øystein Gullerud. Bilder tatt av Geir Hansen som også deltok i skjøtearbeidet.

Før selve utbedringen av kablene kan starte må HV Cable ha tilgang til konstruksjonsdata for aktuell kabel og bilde av kabelskade.

– Da kan vi starte planleggingsarbeidet på vei til stedet vi skal jobbe. I Västervik hadde vi et godt samarbeid med kunden – Vattenfall Eldistribusjon og Vattenfall Service. Som lokal entreprenør gravde de også ut tilstrekkelig grop rundt kablene, drenerte området og la et provisorisk gulv som vi må stå på mens vi skjøter kablene, under et tak slik vi bygde i Västervik. Vi hadde i tillegg med oss eget skjøtetelt. Godt samarbeid med kunden sparer tid, som selvsagt er essensielt i kritiske situasjoner som her. For vår del handler det om være forberedt – både med kompetent mannskap og tilgjengelig materiell, forklarer Sannum.