Annonsørinnhold - enerWE Partner

Stor interesse for energilagring

Det norske kraftsystemet er i endring. Energilagring vil påvirke og utfordre hele nettstrukturen.

Omexom er på verdensbasis en ledende aktør og innovatør innen bærekraftig energilagring. Derfor var det helt naturlig at vi hadde dette som tema på vårt faglige arrangement «Power & People» 23. januar, på Helsfyr i Oslo.

Innlegget til Omexoms direktør for teknikk og innovasjon, Arnaud Banner, ga solid innsikt i hvilke utfordringer og barrierer som netteiere kan møte i forhold til energilagring, det være seg verdistrømmer, markedsdesign, reguleringsrammer eller forretningsmodeller.

Banners kollega, Antoine de Broves som leder utviklingsarbeidet i Omexom, kunne gi innblikk i konkrete energi-lagringsprosjekter fra ulike steder i verden, mens Ane Torvanger Brunvoll og Jarand Hole fra NVE ga en god status på energilagring i strømnett i Norge i dag og hvor langt NVE som forvalter av vann- og energiressursene i Norge har kommet i forhold til regulering av energilagringsløsninger i Norge.

Kristin. H. Lind, direktør i Energi Norge, rammet det hele inn på en god og beskrivende måte i sitt foredrag «Kraftsystem i endring – en ny hverdag”.

Stor takk til alle som bidro på arrangementet som samlet deltagere fra hele spekteret innen energiforsyning og entreprenørskap.