Annonsørinnhold - enerWE Partner

<br>Pål Hystad (t.v) og Per-Arne Hauglund har truffet blink med magnetskinnene med refleks. Etterspørselen er meget stor. De to kan se at bestillingene renner inn.

Pål Hystad (t.v) og Per-Arne Hauglund har truffet blink med magnetskinnene med refleks. Etterspørselen er meget stor. De to kan se at bestillingene renner inn.

De er forholdsvis små, men løser store utfordringer og potensielle farer

Kloke hoder med solid bransjekunnskap i Omexom Norge har utviklet produktet som er like enkelt som det er genialt. Refleks-magnetskinnene til Per-Arne Hauglund og Pål Hystad blir bokstavelig talt lagt merke til i energibransjen.

Kloke hoder med solid bransjekunnskap i Omexom Norge har utviklet produktet som er like enkelt som det er genialt.

Kraftlinjer kan skape utfordringer for luftfarten. I langstrakte Norge blir det meste av energi transportert i nettopp det. Kraftlinjer over fjell, fjord, skog og hei. Lange linjespenn, f.eks over fjorder, har vært merket med «ballonger» på selve kraftlinjen.Som et ledd i å forbedre sikkerheten for luftfart har Luftfartstilsynet i «forskrift om merking av luftfartshinder» også innført plikt til merking av selve mastene. Merkingen må være synlig på minst 1500 meters avstand i dagslys fra alle aktuelle innflyvningsvinkler.

Merkeskinnene blir produsert i følgende størrelser: 450x85mm, 450x60mm, 200x85mm og 200x60mm
Merkeskinnene blir produsert i følgende størrelser: 450x85mm, 450x60mm, 200x85mm og 200x60mm

Tidligere er master merket med refleksskilt av metall.

— De er kan være tunge å transportere opp i masta og må festes mekanisk. Det tar i sum lang tid, dessuten kan skiltene utgjøre en fare om de faller ned, sier prosjektingeniør Per-Arne Hauglund i Omexom Norge.

Sammen med kollega Pål Hystad ved mekanisk verksted i begynte Hauglund med jobben med å klekke ut ideen for et forbedret merke-produkt som på alle måter er lettere.

— Statnett utlyste en ide-konkurranse i 2016. Det gav oss initiativ til å få et puff fremover med ideen vår om en enklere løsning i plastmateriale, basert på magneter som er også er mer monteringsvennlig. Det sparer tid, og er heller ikke som er ledende materiale som merkeskilt av metall. Andre i markedet har også forsøkt med merkeprodukter basert på tape som festeanordning – med liten suksess på grunn av fuktighet og lang monterings tid, sier Hauglund.

For å utvikle ideen og produktet har Hauglund og Hystad brukt lokal kompetanse i Østfold. Eker Design v/Espen Auensen har drevet produktutviklingen fra konsept og prototypefase, til konstruksjon og tilrettelegging for masseproduksjon. Produktet blir støpt og montert lokalt i Østfold.

Omexom Norges magnetskinner har vært gjennom omfattende tester for oppfylle krav-spesifikasjonen som er utarbeidet av Statnett.

— Magnetskinnen har vært i klimakammer for testing i forhold til UV, varme, kulde og fuktighet. De er også testet i vindtunnel for vindstyrke på over 50 meter i sekundet. Alt for å tilfredsstille kravet om levetid, sier Per-Arne Hauglund.

Omexom Norge har til nå levert ca 50 000 merkeskinner til ulike netteiere.

Magnetskinnene tilfredsstiller krav til miljø- og gjenvinning. Statnett har laget kravspesifikasjon.